Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

Rahaasjus tuleb olla täpne ja aus.

Kõikide projektide rahastamise korral kehtivad mõned üldpõhimõtted, mida taotleja arvestama peab:

  • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärk ega tulemus ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
  • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
  • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi;
  • kaasfinantseering – projektil peab olema ka muid tuluallikaid peale Euroopa Liidu toetuse (osaline omafinantseering, sponsorlus vms).

Toetuste korral, mis põhinevad ühikukuludel (unit cost) või kus on ära määratud konkreetsed toetussummad (lump sum), on Euroopa Komisjon kaasrahastuse juba n-ö sisse kirjutanud toetuse suuruse ja/või protsendimäärade abil. Taotlejad ei pea sel juhul kaasfinantseeringut eraldi tõestama.

Vabatahtliku teenistuse eelarve jaotus

2024. aasta eelarve jaotus

Sisu Moodul

Pärast toetamisotsuse teavitamist sõlmitakse teiega leping. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Aruandlus- ja tšekimajandus Euroopa Solidaarsuskorpuse projektides on suhteliselt lihtne. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist rahastatud projektide kuludokumente (sh reisidokumentide koopiad) ei pea büroosse esitama koos aruandega, kuid iga toetusesaaja peab projekti raamatupidamise dokumentatsiooni alles hoidma kolm aastat (või viis aastat, kui toetuse summa ületab 60 000 eurot). Võib juhtuda, et just teie projekt satub kontrollvalimisse.

Ärge unustage, et peale Euroopa Komisjoni reeglite on olemas ka Eesti seadustest tulenevad raamatupidamise reeglid ja kohustused.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingu kohaselt on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti käigus loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jm näidata, kust projektitoetus pärineb. Loe logode ja viitamise kohta täpsemalt siit.