Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Logod

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingust, on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti käigus loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jms näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selle jaoks tuleb kasutada kaasrahastuse logo eesti või inglise keeles:

  1. Euroopa Liidu kaasrahastuse logo eesti keeles: eps; png; jpg.
  2. Euroopa Liidu kaasrahastuse logo inglise keeles: eps; png; jpg.

Lisaks tuleb kasutada ka järgmist lauset: „Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.” (ingl „This project has been funded with support from the European Commission European Solidarity Corps programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”)

Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada ka Euroopa Komisjoni välja töötatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logo ning soovitame kasutada ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!).

Vastavad failid:

1. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logod.jpg.png.pdf
2. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logod

Palume lisada agentuuri logo juurde võimaluse korral ka viite meie kodulehele euroopanoored.eu eraldi URLina või tehes logo lingiks.