Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Logod

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingust, on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti käigus loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jms näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selleks soovitame kasutada lauset „Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist”.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimaluste juurde.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni välja töötatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logo.

Vastavad failid:

1. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logod: .jpg, .png, .pdf
2. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logod

Palume lisada agentuuri logo juurde võimaluse korral ka viite meie kodulehele (www.euroopanoored.eu) eraldi URLina või tehes logo lingiks.

Kui tegemist on projekti käigus toodetud trükise, filmi või mõne muu materjaliga, milles saab esile tuua lepingus toodud klausli, tuleks seda teha. See sõnastatakse järgmiselt:

„Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.” (ingl „This project has been funded with support from the European Commission European Solidarity Corps programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või jutu sees, nt: „Oma projektis, mida rahastas Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, korraldasime…” kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile jääb kajastusse alles.