Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Logod

Vastavalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingule on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti raames loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jm näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selleks soovitame kasutada lauset “Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist”.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimaluste juurde.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmi Euroopa Solidaarsuskorpus logo.

Vastavad failid:

1. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logod: .jpg, .png, .pdf.
2. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logod

Palume lisada agentuuri logo juurde võimalusel ka viide meie kodulehele (www.euroopanoored.eu) eraldi URLina või tehes logo klikitavaks.

Juhul kui tegemist on projekti raames toodetud trükise, filmi või mõne muu materjaliga, milles saab ära tuua lepingus toodud klausli, tuleks seda teha. See sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.” (Ingl: „This project has been funded with support from the European Commission European Solidarity Corps programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmi Euroopa Solidaarsuskorpus toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või jutu sees, nt: “Oma projektis, mida rahastas programm Euroopa Solidaarsuskorpus, korraldasime…” kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb.