Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kohalikud solidaarsusprojektid

Solidaarsusprojekti toetusesaaja peab kõigi projekti elluviimisega seotud reeglitega hästi kursis olema. Seega vaadake kindlasti juba enne projektiga alustamist üle alljärgnev teave.

Kõik Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist toetuse saanud projektide elluviijad peavad 60 päeva jooksul pärast projektiperioodi lõppu esitama lõpparuande koos nõutud lisadega. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi esitatud projektide aruandlus toimub Euroopa Komisjoni veebikeskkonna Beneficiary module osas.

  • Beneficiary module’i kasutamiseks on vaja logida sisse Euroopa Komisjoni kodulehel, mis asub siin, valida vasakult menüüst projects -> my projects ning avada sealt enda projekt.
  • Projekti lõpparuandesse tuleb sisestada info enda projekti rahastuse ja sisu kohta piisavalt detailselt, et teie projektiga mitte kursis olev inimese saaks projekti käigus tehtust aru. Aruandevormi võib täita eesti või inglise keeles. Euroopa Komisjon on välja andnud juhendmaterjali Beneficiary module’i kasutamise kohta (inglise keeles), millega soovitame aruandlust tehes tutvuda.
  • Kindlasti tuleb sisestada kõigi tuumikgrupi liikmete PRN koodid sektsiooni ‘Participants’ – vali paremal üleval nurgas ‘Create’ ja sisesta tuumikgrupi liikmete info.

NB! Aruande täitmise alustamiseks on vaja see esmalt genereerida.

  • Projekti lõpparuandega koos tuleb esitada ka kohustuslikud lisad:
    • aruande allkirjastatud lehekülg (declaration of honour), mille peab allkirjastama organisatsiooni või grupi seaduslik esindaja;
    • allkirjastatud projektinõustaja tööajatabel (kui teie projekti oli kaasatud projektinõustaja ehk coach);
    • erikulude (exceptional costs) kuludokumentide ja maksekorralduste koopiad – juhul, kui neid taotleti taotluses ja need ka aktsepteeriti ning kui neid kulusid on aruandes küsitud.

Beneficiary Module’i kontakt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuses on toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaator.

Nõustaja tööajatabeli võib koostada vabas vormis või organisatsiooni harilike raamatupidamistavade kohaselt. Samas võib kasutada ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse loodud nõustaja tööajatabeli näidist.