Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

Korraldustoetus

 • Õpirändega seotud tegevuste elluviimisega otseselt seotud kulud. Näiteks osalejate ettevalmistamine, juhendamine, jälgimine ja toetamine mobiilsuse ajal, virtuaalkomponentide jaoks vajalikud teenused, tööriistad ja seadmed kombineeritud tegevustes.
 • Toetus katab nii saatva kui ka vastuvõtva organisatsiooni kulud. Saadud toetuse jagamine lepitakse kahe organisatsiooni vahel kokku.
 • Jaotamise reegel: osalejate arvu alusel, v.a saatjad.
 • 350 € osaleja kohta
Reisikulu

 • osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku ja koolitaja) reisikulu
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse toimumispaika ja tagasi
 • liikuva tegevuse korral tuleb liita kõik vahemaad kokku ja valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada Euroopa Komisjoni kalkulaatorit
 • 10–99 km: 28 € (56 € rohelise reisimise korral)
 • 100–499 km: 211 € (285 € rohelise reisimise korral)
 • 500–1999 km: 309 € (417 € rohelise reisimise korral)
 • 2000–2999 km: 395 € (535 € rohelise reisimise korral)
 • 3000–3999 km: 580 € (785 € rohelise reisimise korral)
 • 4000–7999 km: 1188 € (1188 € rohelise reisimise korral)
 • 8000+ km: 1735 €
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta, näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud

 

Vajadusel: elamiskulud on võimalik katta enne ja pärast tegevust toimuvat sõiduaega. Tavapärast reisitoetust saavad osalejad ja saatjad maksimaalselt kahe reisipäeva ulatuses ning keskkonnasäästliku reisimise korral maksimaalselt kuue reisipäeva ulatuses

 

Riikide grupp 1: 107 – 191 EUR

Norra, Taani, Luxemburg, Island, Rootsi, Iirimaa, Soome, Liechtenstein.

 

Riikide grupp 2: 95 – 169 EUR

Holland, Austria, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Küpros, Kreeka, Malta, Portugal.

 

Riikide grupp 3: 84 – 148 EUR

Sloveenia, Eesti, Läti, Horvaatia, Slovakkia, Tšehhi, Leedu, Türgi, Ungari, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Serbia.

 

Konkreetse baastoetuse määrab iga agentuur grupi vahemiku järgi. Baastoetuse määr on 14 päeva ulatuses. Alates 15. päevast on makstav toetuse määr 70% baastoetusest.

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 125 € iga osaleja kohta, kelle jaoks kulutusi tehakse
 • 100% abikõlblikest kuludest

Kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega noorte, grupijuhtide ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest.

Ettevalmistav kohtumine

 • kulud, mis on seotud ettevalmistava kohtumise elluviimisega (sh reisi-, majutus- ja toitlustuskulud)
 • ettevalmistava kohtumise vajadus peab olema põhjendatud ning taotluses tuleb esile tuua kohtumise eesmärgid ja osalejad

 

Ettevalmistav kohtumine leiab aset selles riigis, kus toimub projekti põhitegevus. Selle kestus ei ole kindlaks määratud, kuid tavaliselt on see lühike. Ettevalmistavast kohtumisest võivad osa võtta organisatsiooni esindajad, koolitajad, kes osalevad ka põhitegevuses. Rahastus katab ainult ühe organisatsiooni esindaja osalust. Vastuvõtva organisatsiooni esindaja osalusele ei ole rahastust ette nähtud.

 

 • 680 € osaleja kohta (v.a vastuvõtva riigi osalejad), maksimaalselt kaks osalejat riigi kohta
Keeletoetus

 • kulud, mis on seotud keeleõppega, kui keel ei ole kaetud Online Language Support keskkonnas.
 • keeletoetus rakendub õpirännete puhul, mille kestvus on rohkem kui 30 päeva.
 •         150 eurot osaleja kohta
Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud
 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele)

 

 • 100% abikõlblikest kuludest
 • 80% abikõlblikest kuludest

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasisõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs. Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses. Taotleja peab tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnast Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3000–3999 km);
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).

Otsesed tegelikud kulud, mis on seotud lisategevuste elluviimisega.
Kaudse kuluna on rahastamiskõlblik kindlamääraline summa, mis ei ületa 7% projekti abikõlblikest lisategevuste otsestest kuludest ning millega kaetakse toetusesaaja üldised halduskulud, mida saab seostada lisategevustega (nt elektri- või internetiarved, ruumidega seotud kulud, alalise personali kulud jne).

Taotleja peab põhjendama nende kulude vajadust ja eesmärke ning agentuur peab need heaks kiitma. Nende tegevuste jaoks saab kasutada kõige enam 10% projekti kogukuludest. Toetusega saab katta kuni 80% abikõlblikest lisategevuste kuludest. 20% lisategevuste kuludest peab olema omafinantseering.