Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootööprojektid

Erasmus+ pakub noorsootöötajatele kolme tüüpi projekte, mis toetavad nende erialalist arengut ja edendavad noortevaldkonda üldisemalt.

Üks agentuuri olulistest prioriteetest on alati noorsootöötajate õpirände ja strateegiliste koostööprojektide toetamisel nutikas noorsootöö.

Meie sõnum noortevaldkonnale on, et kuigi tänapäeva maailm on sootuks teistsugune kui varasemalt, ei ole lootus ja ootused noorsootööle kuskile kadunud. Need on ehk teisenenud ja endalegi ootamatult oleme liikunud mõnevõrra hiilivast ja seni sageli vaid sõnades eksisteerinud digitaliseerumisest praktikasse – mõnikord muud moodi ujuma õppida polegi võimalik. Tsiteerides klassikuid, tuleb leida jõudu mõttest, et ühtki head kriisi ei tohiks raisku lasta. Tasub mõelda, mida praegu meie kogukondades, noortevaldkonnas ja ühiskonnas tervikuna eriliselt vaja on, millest see kriis meile märku on andnud ning millele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimaluste kaudu reageerida saaksime, olgu lühiajaliselt või ka pikemas plaanis. Neid mõtteid ja säravaid ideid sooviks näha ka põimituna teie projektitaotlustesse.

Suuremahulised koostööprojektid võimaldavad taotleda rahastust pikaajalistele (kuni kolm aastat kestvatele) ja keskmisest suuremat toetust eeldavatele projektidele. See on hea võimalus nutikate digilahenduste (rakendused, veebikeskonnad, e-õppematerjalid) väljatöötamiseks noortevaldkonnas, millega rahastada oma ideed, suurendada oma organisatsiooni võimekust ja luua kvaliteetseid uuenduslikke lahendusi noortevaldkonnas. Sarnaseid, kuid väiksemamahulisi ja paindlikumaid tegevusi võimaldavad väikeprojektid.

Noorsootöötaja õpiränded toetavad noorsootöötajate erialalist arengut rahvusvaheliste koolitusvõimaluste kaudu, sealhulgas digipädevuse arengut, uute metoodite ja heade tavade omandamist.

Sisu Moodul

  • Uute nutikate digilahenduste loomine ja kasutuselevõtmine noortevaldkonnas. Nutikad lahendused võimaldavad teha tõhusamat noorsootööd, jõuda rohkemate noorteni ning suurendada nende kaasatust, arendada noorte osalust ja vähendada tõrjutusriski. Nutikas noorsootöö on noortele kättesaadav olenemata nende geograafilistest takistustest või füüsilistest erivajadustest.
  • Noorsootöötajate digipädevuse kui ühe võtmepädevuse arendamine. Digipädevus hõlmab digitehnoloogiate vastutustundlikku kasutamist, üksteisega suhtlemist ja koostööd, meediapädevust, digisisu loomist, turvalisuse tagamist (sealhulgas vaenukõne ja kiusamise ennetamist ja sellele reageerimist), intellektuaalomandiga seotud küsimusi, probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist. Selle alla kuulub oskus kasutada teavet mitmesuguste digitehnoloogiate kaudu, kahelda olemasolevas teabes ning uudishimulik ja eelarvamusteta suhtumine.
  • Koostöö valdkonnaväliste organisatsioonidega. Noortevaldkonnal on võimalik õppida teiste valdkondade headest kogemusest digilahenduste kasutuselevõtmisel. Uute kvaliteetsete digilahenduste loomisel ei piisa sageli ainult noortevaldkonna organisatsioonide kompetentsist ning seetõttu on mõistlik just nutika noorsootöö arendamisel teha koostööd ka erasektori (näiteks IT-firmad) ja avaliku sektoriga (näiteks ülikoolid).

 

Inspiratsiooni ammutamiseks soovitame vaadata juba Eestis varasemalt ellu viidud nutika noorsootöö koostööprojektide näiteid.