Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootööprojektid

Noorsootöötajatele ja valdkonna arengule suunatud projektid.

2021. aastal on agentuuri prioriteediks noorsootöötajate õpirände ja strateegiliste koostööprojektide toetamisel nutikas noorsootöö.

Meie sõnum noortevaldkonnale on, et täna igapäevaselt kogetav olukord, on sootuks teine kui varasemalt, kuid lootus ja ootused noorsootööle pole kuskile kadunud. Need on ehk teisenenud ja endalegi ootamatult oleme liikunud mõnevõrra hiilivast ja seni sageli vaid sõnades eksisteerinud digitaliseerumisest praktikasse – mõnikord muud moodi ujuma õppida polegi võimalik. Klassikuid tsiteerides, tuleb leida jõudu mõttest, et ühtki head kriisi ei tohiks raisku lasta. Tasub mõelda, mida täna meie kogukondades, noortevaldkonnas ja ühiskonnas tervikuna eriliselt vaja on, millest see kriis meile märku on andnud, millele läbi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimaluste reageerida saaksime, olgu lühiajaliselt või ka pikemas plaanis. Neid mõtteid ja säravaid ideid sooviks näha ka põimituna teie projektitaotlustesse.

Suuremahulised koostööprojektid võimaldavad taotleda rahastust pikaajalistele (kuni 3 a kestvatele) ja keskmisest suuremat toetust eeldavatele projektidele.  See on heaks võimaluseks nutikate digilahenduste (rakendused, veebikeskonnad, online-õppematerjalid)  väljatöötamiseks noortevaldkonnas, millega rahastada oma ideed, suurendada oma organisatsiooni võimekust ja luua kvaliteetseid uuenduslike lahendusi noortevaldkonnas. Sarnaseid, kuid väiksema mahulisi ja paindlikumaid tegevusi võimaldavad väikeprojektid.

Noorsootöötaja õpiränded toetavad noorsootöötajate erialalist arengut läbi rahvusvaheliste koolitusvõimaluste, mh ka digipädevuste arengut, uute metoodikate ja heade praktikate omandamist.

Sisu Moodul

  • Uute nutikate digilahenduste loomine ja kasutusele võtmine noortevaldkonnas. Nutikad lahendused võimaldavad teha tõhusamat noorsootööd, jõuda rohkemate noorteni ning suurendada nende kaasatust, arendada noorte osalust ja vähendada tõrjutusriski. Nutikas noorsootöö on kättesaadav noortele olenemata nende geograafilistest takistustest või füüsilistest erivajadustest.
  • Noorsootöötajate digipädevuse kui ühe võtmepädevuse arendamine. Digipädevus hõlmab digitehnoloogiate vastutustundlikku kasutamist, üksteisega suhtlemist ja koostööd, meediapädevust, digisisu loomist, turvalisuse tagamist (sealhulgas vaenukõne ja kiusamine ennetamist ja sellele reageerimist), intellektuaalomandiga seotud küsimusi, probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist. Selle all kuulub oskus kasutada teavet mitmesuguste digitehnoloogiate kaudu, kahelda olemasolevas teabes ning uudishimulik ja eelarvamusteta suhtumine.
  • Koostöö valdkonnaväliste organisatsioonidega. Noorevaldkonnal on võimalik õppida teiste valdkondade headest kogemusest digilahenduste kasutusele võtmisel.  Uute kvaliteetsete digilahenduste loomisel ei piisa sageli ainult noortevaldkonna organisatsioonide kompetentsist ning seetõttu on mõistlik just nutika noorsootöö arendamisel teha koostööd ka erasektori (näiteks IT firmad) ja avaliku sektoriga (näiteks ülikoolid).

 

Inspiratsiooni ammutamiseks soovitame vaadata juba Eestis varasemalt ellu viidud nutika noorsootöö koostööprojektide näiteid.