Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

KA1 projektid

Alljärgnevalt on välja toodud kohustuslikud dokumendid KA1 projektides ehk noortevahetustes, osalusprojektides ja noorsootöötajate õpirännetes.

Lõpparuandega koos tuleb esitada:

  • Iga elluviidud õpirände ja ürituse (sh eelkohtumise) ajakava.
  • Erikulud (Exceptional costs) NB! Vaid neil toetusesaajatel, kes taotlusega küsisid ja teotuslepinguga eraldati ning kui projektis erikulud tekkisid. Esitada tuleb arve(d) ja maksekorraldus(ed).
  • Kaasamistoetus osalejatele (Inclusion support for participant). NB! Vaid neil toetusesaajatel, kes taotlusega küsisid ja teotuslepinguga eraldati ning kui projektis kulud tekkisid. Esitada tuleb arve(d) ja maksekorraldus(ed).
  • Osaleja aruanne. Osalejad peavad andma tagasisidet faktiliste asjaolude kohta ning hindama tegevusperioodi, selle ettevalmistamist ja järeltegevusi. Osalejad peavad tagasiside esitamisel kasutama Euroopa Komisjoni standardset veebipõhist küsimustikku (osaleja aruanne). Enne projekti lõpparuande aruande kinnitamist veenduda, et kõik osalejad, kes peavad esitama Euroopa Komisjoni süsteemist ’osaleja aruande’ on seda teinud. Lepingu lisas III on nimetatud osalejad, kes peavad osaleja aruande esitama.

Dokumendid esitamiseks juhul, kui Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur küsib:

 

Kasulik informatsioon

 

Aruandluskeskkonnad

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Euroopa Komisjoni juhendid

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-+Project+implementation+phase

Nähtavus ja logod

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en

Vahemaa kalkulaator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Programmijuhend (vaata õiget aastat!)

https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/programmijuhend/