Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Reset yourself – be ECOfriendly

Teostaja: Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Noortevahetus ühendas säästliku eluviisi loovusega. Valmistati prügikampaania ning tutvuti keskkonnasäästlike tehnoloogiatega, korraldati minikonverents. Lisaks toimusid töötoad, moeetendused ja näitused. Projekt, mis tõi kokku 42 noort Eestist, Leedust, Kreekast, Portugalist, Suurbritanniast, Poolast ja Tšehhist, andis noortele teadmised ja vahendid säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks käitumiseks. Projekti järel suhtuvad osalenud ja nende sõbrad vastutustundlikumalt oma rolli elus ja on teadlikumad oma jalajäljest maailmas. Vt ka inspiratsioonivideosid!

I Will Be Aware

Teostaja: MTÜ Maidla Noored

Portugali, Soome, Slovakkia ja Eesti noored kohtusid Kiviõlis, et arutleda meediakirjaoskuse ja meediakriitilisuse üle ning tutvustada olukorda koduriikides. Noortevahetus oli järg kahele eelmisele – 2017. aasta suvel toimus “I Will Remain“, mis keskendus diskrimineerimisele ning tolerantsusele, ning 2018. aasta märtsis “I Will Break Free“, mille teemaks oli küberkiusamine.

 

Sireen

Teostaja: Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi noortegrupp

2018. aasta septembris korraldasid Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi noored nädalapikkuse noortevahetuse “Sireen“, mille eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust meresaastest, teha koostööd teiste riikide noortega ning aidata ühistegevuse abil kaasa merereostuse vähendamisele. Projekti olid kaasatud ka Gruusia ja Horvaatia noored.

 

Know Your Education

Know Your Education

Teostaja: noortegrupp Unique

Projektis võrdlesid Eesti, Tšehhi, Portugali, Bulgaaria, Läti ja Türgi noored erinevate riikide haridussüsteeme ning said lähemalt tuttavaks Eesti omaga. Lisaks mõtlesid osalejad välja lahendusi õppekvaliteedi parandamiseks ning tegid omapoolseid ettepanekuid Eesti haridusreformi tarbeks.

 

The Story of my Life

Teostaja: MTÜ HeadEest

Eestis kohtusid seitsme Euroopa riigi noored ning aktiivsed Eesti seeniorid Nõmme Vanameeste Klubist ja Kohila Reumaühingust. Ühiselt arutleti selle üle, miks on erinevad põlvkonnad üksteisest nii kaugeks jäänud ning kuivõrd erineb noorte ja eakate omavaheline suhtlemine erinevates Euroopa riikides.

Ülejäänud aja vältel planeeriti lauldes ja tantsides ühist avalikku üritust Nõmme turul. Noortevahetusest jäi kõigile kõlama üldine soovitus: sõprusesse ja tervisesse peab investeerima noores eas, siis on kõrges vanuses elu helgem.

Superparents in Action

Teostaja: MTÜ Arengu Sammud

Noortevahetusega toetati Moldova, Valgevene, Venemaa, Läti, Leedu ja Eesti noori lapsevanemaid, kes soovivad olla (väike)lapse kõrvalt ühiskondlikult aktiivsed. Arutleti erinevate riikide noorte lapsevanemate toetussüsteemide ning lapsevanemate rolli üle ühiskonnas.

Per aspera ad integration

Teostaja: Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Noortevahetuses arutasid Eesti, Hollandi ja Portugali psühholoogiatudengid, kuidas saavad psühholoogid toetada erinevatest kultuuridest pärit inimeste paremat integratsiooni ühiskonda ning mida tuleb neil erinevate kultuuritaustadega inimestega töötades silmas pidada.

Veel projektinäiteid

Euroopa Noored programmi aastaraamatud

Rahvusvahelised projektinäited