Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Noorte osalusprojektide rahastustingimused 2021

Projekti maksimaalne kogueelarve on 60 000€ .

Projektijuhtimine ja elluviimine

 • projektijuhtimiskulu (nt planeerimine koordineerimine, kommunikatsioon partneritega),
 • väiksemamahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, vahendid,
 • virtuaalne koostöö ning kohalikud projektitegevused,
 • info levitamine, tulemuste levitamine,
500€ /kuu
Nõustamiskulud

 • mõeldud ainult mitteametlikule noortegrupile,
 • kulud, mis on seotud nõustaja kaasamisega,
 • vajadus kaasata nõustajat peab olema taotluses põhjendatud.

 

 • Nõustaja, noorsootöötaja, koolitaja, –               Eestis  74€ /tööpäev

max. 12 nõustamispäeva

Kaasamistoetus

 • Kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega nooorte, otsustajate ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest
 • 100% abikõlblikest kuludest

 

Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud;

 

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele).
 

 • 100% abikõlblikest kuludest

 • 80% abikõlblikest kuludest

 

 

 

Juhul kui projekti vältel toimuvad õprände tegevused, on võimalik taotleda nende jaoks lisanduvalt järgnevat:
Osalustegevuste toetus

 • kulud, mis on seotud kohalike ja rahvsuvaheliste füüsiliste sündmuste elluviimisega;
 • rahastus ei laiene taotleva organisatsiooni/ noortegrupi liikmetele, kelle osalus peaks olema rahastatud eelarve kategooriast “Projektijuhtimine ja elluviimine).
 • 100€/ osaleja

(v.a taotleva organisatsiooni/ noortegrupi liikmed).

Reisikulu

 • osaleja (ning vajadusel teda saatva isiku)
  reisikulu,
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse
  toimumispaika
 • liikuva tegevuse puhul tuleb liita kõik vahemaad kokku ning valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa
  Komisjoni kalkulaatorit
 • 0-99 km : 23€
 • 100-499 km: 180€ (210€ rohelise reisimise korral)
 • 500-1999 km: 275€ (320€ rohelise reisimise korral)
 • 2000-2999 km: 360€ (410€ rohelise reisimise korral)
 • 3000-3999 km: 530€ (610€ rohelise reisimise korral)
 • 4000-7999 km: 820€
 • 8000+ km: 1500€
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud
 • hõlmab ühte reisipäeva enne ja ühte reisipäeva pärast põhitegevust
 • keskkonnasõbraliku reisimise puhul on võimalik taotleda kuni neli reisipäeva.
 • 33€ osaleja kohta

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis A2.1, Erasmus+ Programmijuhend lk. 134.

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad täiendavat toetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 100€ osaleja kohta
Erikulud

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, otsustajatele ja saatvatele isikutele).
 • 80% abikõlblikest kuludest

 

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ja projektitegevusi;

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasi sõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.


Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses, peab taotleja tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnas Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3 000–3 999 km)
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).