Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Noorte osalusprojektide rahastustingimused 2024

Projekti maksimaalne kogueelarve on 60 000 €.

Projekti juhtimine ja elluviimine

 • projektijuhtimiskulu (nt planeerimine koordineerimine, suhtlemine partneritega)
 • väiksemamahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, vahendid
 • virtuaalne koostöö ja kohalikud projektitegevused
 • info levitamine, tulemuste levitamine
500 € / kuu
Nõustamiskulud

 • mõeldud ainult mitteametlikule noortegrupile
 • kulud, mis on seotud nõustaja kaasamisega
 • vajadus kaasata nõustajat peab olema taotluses põhjendatud

 

 • Nõustaja, noorsootöötaja, koolitaja – Eestis 137 € / tööpäev

Max 12 nõustamispäeva

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega noorte, otsustajate ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest
 • 100% abikõlblikest kuludest

 

Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud

 

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele)
 

 • 100% abikõlblikest kuludest

 • 80% abikõlblikest kuludest

 

 

 

Kui projekti vältel toimuvad õpirände tegevused, on võimalik taotleda nende jaoks lisanduvalt järgmist.
Osalustegevuste toetus

 • kulud, mis on seotud kohalike ja rahvusvaheliste füüsiliste sündmuste elluviimisega
 • rahastus ei laiene taotleva organisatsiooni/noortegrupi liikmetele, kelle osalus peaks olema rahastatud eelarve kategooriast „Projekti juhtimine ja elluviimine“
 • 100 € osaleja kohta

(v.a taotleva organisatsiooni/noortegrupi liikmed)

Reisikulu

 • osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku) reisikulu
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse
  toimumispaika
 • liikuva tegevuse puhul tuleb liita kõik vahemaad kokku ja valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada
  Euroopa Komisjoni kalkulaatorit
 • 10–99 km: 28 € (56 € rohelise reisimise korral)
 • 100–499 km: 211 € (285 € rohelise reisimise korral)
 • 500–1999 km: 309 € (417 € rohelise reisimise korral)
 • 2000–2999 km: 395 € (535 € rohelise reisimise korral)
 • 3000–3999 km: 580 € (785 € rohelise reisimise korral)
 • 4000–7999 km: 1188 € (1188 € rohelise reisimise korral)
 • 8000+ km: 1735 €
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta, näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud
 • hõlmab ühte reisipäeva enne ja ühte reisipäeva pärast põhitegevust
 • keskkonnasäästliku reisimise korral on võimalik lisaks taotleda kuni neli reisipäeva
 • 48 € osaleja kohta päevas

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis A2.1, Erasmus+ Programmijuhend lk 157-158

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 125 € osaleja kohta
Erikulud

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, otsustajatele ja saatvatele isikutele)
 • 80% abikõlblikest kuludest

 

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses. Taotleja peab tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnast Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3000–3999 km);
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).