Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Akrediteering

Noortevaldkonna õpirände akrediteering

Euroopa Komisjon on otsustanud uuel Erasmus+ programmiperioodil (2021–2027) noortevaldkonnas kasutusele võtta organisatsioonide akrediteerimise süsteemi. Akrediteeritud organisatsioonid saavad kord aastas lihtsustatult rahastust taotleda korraga mitme tegevuse jaoks. Erasmus+ noortevaldkonna akrediteering on sarnane, kuid mitte identne Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kvaliteedimärgisega.

Akrediteering on mõeldud organisatsioonidele, mis:

 • omavad vähemalt kahe aasta pikkust kogemust noorsootöös (soovituslikult rahvusvahelises noorsootöös). Erasmus+ varasem kogemus ei ole kohustuslik, kuid on tungivalt soovitatav;
 • soovivad regulaarselt korraldada Erasmus+ projekte. Peamiselt on akrediteeringu mõte lihtsustada organisatsioonide tööd, mis viivad ellu rohkem kui kahte projekti aastas;
 • omavad võimekust kvaliteetsete projektide elluviimiseks ja Erasmus+ noortevaldkonna kvaliteedistandardi järgimiseks;
 • planeerivad oma tegevusi strateegiliselt. Akrediteerimise jaoks on vaja kirjeldada oma tegevuste plaane järgmise 3–7 aasta jooksul;
 • on huvitatud tihedamast koostööst noorteagentuuri ja Erasmus+ programmiga. Akrediteeringut omavatelt organisatsioonidelt oodatakse peale projektide elluviimise ka näiteks Erasmus+ organisatsioonide võrgustikes osalemist ja programmi võimaluste tutvustamist uutele sihtrühmadele.

Noortevaldkonna akrediteering antakse organisatsioonidele ajavahemikuks 2021–2027. Lihtsustatud taotlus võimaldab akrediteeritud organisatsioonidel rahastust taotleda noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirännete jaoks. Tulevikus lisandub akrediteeringu alla ka noorte osalusprojektide rahastamise võimalus. Akrediteeritud organisatsioonidel ei ole lubatud nende tegevuste rahastuse jaoks tavataotlust esitada. Akrediteerimise taotlusi saab esitada üks kord aastas toimuvaks tähtajaks ning akrediteerimisel hinnatakse organisatsiooni varasema kogemuse ja tegevuste asjakohasust, strateegilist planeerimist ning kavandatavate tegevuste kvaliteeti.

Akrediteeringut saab taotleda Euroopa Komisjoni taotluskeskkonnas.

Sisu Moodul

 • Akrediteeringu taotlemisel on üks tähtaeg aastas. 2023. aastal on selleks 19. oktoober.
 • Akrediteeringu menetlemine võtab aega kuni kaks kuud.
 • Akrediteeringu taotlust menetlevad agentuuri töötajad. Menetlemise ühe osana tehakse akrediteeritava organisatsiooni monitooring. See monitooring võib toimuda nii kohapealse külastuse kui ka lihtsalt (veebivaheldusel) vestlusena vastavalt agentuuri otsusele.
 • Akrediteeringu hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: organisatsiooni profiil ja varasem kogemus (20%), organisatsiooni strateegiline areng (40%), tegevuste kvaliteet ja koordineerimine (40%). Positiivse otsuse jaoks peab organisatsioon saama vähemalt 70 punkti 100-st ja vähemalt pooled punktid igas alamkategoorias.
 • Akrediteeringu taotluses küsitakse organisatsiooni tegevusplaani kolmeks aastaks, mida võib hiljem uuendada. Kui esmane tegevusplaan on täitunud, tuleb esitada uus plaan Erasmus+ programmi perioodi lõpuni (2027).
 • Akrediteeringu omajad ei saa noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirännete jaoks tavapärases korras rahastust taotleda, vaid peavad nendeks tegevusteks rahastust akrediteeringu põhjal küsima.
 • Akrediteeritud organisatsioon võib akrediteeringu tagasi võtta ja seejärel esitada projektitaotlused tavavoorudes. Kui akrediteering on tagasi võetud, ei ole teil võimalik enam selle põhjal rahastust küsida.
 • Akrediteeringu vormi täitmisel on abiks kommenteeritud taotlusvorm. Selles vormis on ära märgitud olulisemad punktid, millele tuleks taotluse täitmisel tähelepanu pöörata. Nimetatud vormi leiate SIIT.
 • Akrediteeringu põhjal saab rahastust küsida ainult kord aastas esimese Erasmus+ taotlusvooru ajal. Rahastuse küsimine on võrreldes tavataotlustega äärmiselt lihtsustatud ja seal peab esitama planeeritud tegevused ja nendes osalejate arvu. Täpselt iga tegevuse sisu lahti kirjutama ei pea.
 • Iga akrediteeritud organisatsioon, mis küsib õigeagselt rahastust, saab vähemalt 25 000 eurot. Maksimaalne summa on 150 000 eurot, kuid selle väljastamine oleneb üldisest eelarvest, konkurentsist ja organisatsiooni esitatud lõpparuannete punktisummast.
 • Palume Euroopa Komisjoni süsteemis rahastuse küsimisel lisada taotlusele ka lisadokumendina indikatiivne eelarve planeeritud tegevuste kohta. Antud eelarve peab järgima sama aasta noortevahetuste / noorsootöötajate õpirännete rahastusreegleid.
 • Akrediteeringu rahastuse eelarve jaotuse põhimõtetega saab tutvuda siin.

Lisateavet akrediteerimise kohta (inglise keeles) leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt.