Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Akrediteering

Noortevaldkonna õpirände akrediteering

Euroopa Komisjon on otsustanud uuel Erasmus+ programmiperioodil (2021-2027) noortevaldkonnas kasutusele võtta organisatsioonide akrediteerimise süsteemi. Akrediteeritud organisatsioonidel on võimalus kord aastas lihtsustatult rahastust taotleda korraga mitme tegevuse jaoks. Erasmus+ noortevaldkonna akrediteering on sarnane, kuid mitte identne Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kvaliteedimärgisega.

Akrediteering on suunatud organisatsioonidele, mis:

 • Omavad vähemalt kahe aasta pikkust kogemust noorsootöös (soovituslikult rahvusvahelises noorsootöös). Erasmus+ varasem kogemus ei ole kohustuslik, kuid on tugevalt soovitatav.
 • Soovivad regulaarselt korraldada Erasmus+ projekte. Peamiselt on akrediteeringu mõte lihtsustada organisatsioonide tööd, mis viivad läbi rohkem kui kahte projekti aastas.
 • Omavad võimekust kõrge kvaliteediga projektide ellu viimiseks ja Erasmus+ noortevaldkonna kvaliteedistandardi järgimiseks.
 • Planeerivad oma tegevusi strateegiliselt. Akrediteerimise jaoks on vaja kirjeldada oma tegevuste plaane järgmise 3-7 aasta jooksul.
 • On huvitatud tihedamast koostööst noorteagentuuri ja Erasmus+ programmiga. Akrediteeringut omavatelt organisatsioonidel oodatakse lisaks projektide ellu viimisele ka näiteks Erasmus+ organisatsioonide võrgustikes osalemist ja programmi võimaluste tutvustamist uutele sihtgruppidele.

Noortevaldkonna akrediteering antakse organisatsioonidele perioodiks 2021-2027. Lihtsustatud taotlus võimaldab akrediteeritud organisatsioonidel rahastust taotleda noortevahetuste, noorsootöötajate õpirännete ja noorte osalusprojektide jaoks (samas ei saa esimesel aastal rahastust noorte osalusprojektide jaoks taotleda). Akrediteeritud organisatsioonidel pole lubatud nende tegevuste rahastuse jaoks tavataotlusena esitada. Akrediteerimise protsess toimub jooksvalt ilma konkreetse tähtajata vähemalt 2021. aasta lõpuni ning akrediteerimisel hinnatakse organisatsiooni varasema kogemuse ja tegevuste asjakohasust, strateegilist planeerimist ning planeeritavate tegevuste kvaliteeti.

Akrediteeringut on võimalik taotleda Euroopa Komisjoni taotluskeskkonnas.

Sisu Moodul

 • Akrediteeringu taotlemisel pole kindlaid tähtaegu – seda saab teha jooksvalt vabalt valitud ajal. Akrediteeringut omavad organisatsioonid saavad selle põhjal rahastust taotleda aga ainult kord aastas esimesel Erasmus+ taotlustähtajal.
 • Akrediteeringu menetlemine võtab aega kuni 2 kuud. Juhul kui soovite akrediteeringu põhjal 2021. aastal Erasmus+ rahastust taotleda, on tungivalt soovitatav akrediteeringu avaldus esitada hiljemalt 15. jaanuaril. Vastasel juhul pole teil ilmselt võimalik rahastuse taotlemiseks oma akrediteeringut 2021. aastal kasutada.
 • Akrediteeringu taotlust menetlevad agentuuri töötajad. Menetlemise ühe osana teostatakse akrediteeritava organisatsiooni monitooring, mis vähemalt 2021. aasta algul toimub Zoomi vahendusel.
 • Akrediteeringu hindamisel lähtutakse järgnevatest kriteeriumitest: organisatsiooni profiil ja varasem kogemus – 20%, organisatsiooni strateegiline areng 40%, tegevuste kvaliteet ja koordineerimine 40%. Positiivse otsuse jaoks peab organisatsioon saama vähemalt 70 punkti 100st ja vähemalt pooled punktid igas alakategoorias.
 • Akrediteeringu taotluses küsitakse organisatsiooni tegevusplaani kolmeks aastaks, mida võib hiljem uuendada. Kui esmane tegevusplaan on täitunud, tuleb esitada uus plaan Erasmus+ programmi perioodi lõppuni (2027).
 • Akrediteeringu omajad ei saa noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirännete jaoks tavapärases korras rahastust taotleda, vaid peavad nendeks tegevusteks rahastust akrediteeringu põhjal küsima. Aastal 2021 toimub noorte osalusprojektide taotlemine akrediteeringut omavatele organisatsioonidele tavapärases korras, aastast 2022 juba akrediteeringu põhjal.
 • Juhul kui organisatsioon saab akrediteeringu pärast esimest taotlusvooru ja neil puudub seetõttu võimalus akrediteeringu põhjal samal aastal rahastuse taotleda, on lubatud neil organisatsioonidel Erasmus+ rahastust taotleda aasta lõpuni tavapärastes taotlusvoorudes. Näiteks kui organisatsioon saab akrediteeringu juunis 2021, pole neil võimalik selle põhjal 2021 aastal rahastust taotleda, kuid nad saavad esitada taotlusi tavapärases korras sügisesel taotlusvoorul.
 • Akrediteeritud organisatsioon võib akrediteeringu tagasi võtta ning seejärel esitada projektitaotlused tavavoorudes. Juhul kui akrediteering on tagasi võetud, pole teil võimalik enam selle põhjal rahastust küsida.
 • Akrediteeringu vormi täitmisel on abiks kommenteeritud taotlusvorm. Selles vormis on ära märgitud olulisemad punktid, millele tuleks taotluse täitmisel tähelepanu pöörata. Nimetatud vorm on leitav SIIN.
 • Akrediteeringu põhjal saab rahastust taotleda ainult kord aastas esimese Erasmus+ taotlusvooru ajal. Rahastustaotlused on võrreldes tavataotlustega äärmiselt lihtsustatud ja seal peab välja tooma planeeritud tegevused ja nendes osalejate arvu. Täpselt iga tegevuse sisu lahti kirjutama ei pea.
 • Rahastustaotluse taotlusvormi ei ole seisuga 16.12.2020 veel Euroopa Komisjoni poolt avaldatud.
  Iga akrediteeritud organisatsioon, mis esitab rahastustaotlust saab vähemalt 25 000 eurot. Maksimaalne rahastuse summa on 100 000 eurot, kuid selle väljastamine oleneb üldisest eelarvest, konkurentsist ning organisatsiooni poolt esitatud lõpparuannete punktiskoorist.
 • Rahastuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel – organisatsiooni varasema tegevuse kvaliteet – 75%, poliitilised prioriteedid – 20%, geograafiline tasakaal – 5%.

Lisainformatsiooni akrediteerimise kohta (inglise keeles) on võimalik lugeda Euroopa Komisjoni kodulehelt.