Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Akrediteering

Noortevaldkonna õpirände akrediteering

Euroopa Komisjon on otsustanud uuel Erasmus+ programmiperioodil (2021–2027) noortevaldkonnas kasutusele võtta organisatsioonide akrediteerimise süsteemi. Akrediteeritud organisatsioonid saavad kord aastas lihtsustatult rahastust taotleda korraga mitme tegevuse jaoks. Erasmus+ noortevaldkonna akrediteering on sarnane, kuid mitte identne Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi kvaliteedimärgisega.

Akrediteering on mõeldud organisatsioonidele, mis:

 • omavad vähemalt kahe aasta pikkust kogemust noorsootöös (soovituslikult rahvusvahelises noorsootöös). Erasmus+ varasem kogemus ei ole kohustuslik, kuid on tungivalt soovitatav;
 • soovivad regulaarselt korraldada Erasmus+ projekte. Peamiselt on akrediteeringu mõte lihtsustada organisatsioonide tööd, mis viivad ellu rohkem kui kahte projekti aastas;
 • omavad võimekust kvaliteetsete projektide elluviimiseks ja Erasmus+ noortevaldkonna kvaliteedistandardi järgimiseks;
 • planeerivad oma tegevusi strateegiliselt. Akrediteerimise jaoks on vaja kirjeldada oma tegevuste plaane järgmise 3–7 aasta jooksul;
 • on huvitatud tihedamast koostööst noorteagentuuri ja Erasmus+ programmiga. Akrediteeringut omavatelt organisatsioonidelt oodatakse peale projektide elluviimise ka näiteks Erasmus+ organisatsioonide võrgustikes osalemist ja programmi võimaluste tutvustamist uutele sihtrühmadele.

Noortevaldkonna akrediteering antakse organisatsioonidele ajavahemikuks 2021–2027. Lihtsustatud taotlus võimaldab akrediteeritud organisatsioonidel rahastust taotleda noortevahetuste, noorsootöötajate õpirännete ja noorte osalusprojektide jaoks (samas ei saa esimesel aastal rahastust noorte osalusprojektide jaoks taotleda). Akrediteeritud organisatsioonidel ei ole lubatud nende tegevuste rahastuse jaoks tavataotlust esitada. Akrediteerimise protsess toimub jooksvalt ilma konkreetse tähtajata vähemalt 2021. aasta lõpuni ning akrediteerimisel hinnatakse organisatsiooni varasema kogemuse ja tegevuste asjakohasust, strateegilist planeerimist ning kavandatavate tegevuste kvaliteeti.

Akrediteeringut saab taotleda Euroopa Komisjoni taotluskeskkonnas.

Sisu Moodul

 • Akrediteeringu taotlemisel ei ole kindlaid tähtaegu – seda saab teha jooksvalt vabalt valitud ajal. Akrediteeringut omavad organisatsioonid saavad selle põhjal rahastust taotleda aga ainult kord aastas esimesel Erasmus+ taotlustähtajal.
 • Akrediteeringu menetlemine võtab aega kuni kaks kuud. Kui soovite akrediteeringu põhjal 2021. aastal Erasmus+ rahastust taotleda, on tungivalt soovitatav akrediteeringu avaldus esitada hiljemalt 15. jaanuaril. Muidu ei ole teil ilmselt võimalik rahastuse taotlemiseks oma akrediteeringut 2021. aastal kasutada.
 • Akrediteeringu taotlust menetlevad agentuuri töötajad. Menetlemise ühe osana tehakse akrediteeritava organisatsiooni monitooring, mis vähemalt 2021. aasta algul toimub Zoomi kaudu.
 • Akrediteeringu hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: organisatsiooni profiil ja varasem kogemus (20%), organisatsiooni strateegiline areng (40%), tegevuste kvaliteet ja koordineerimine (40%). Positiivse otsuse jaoks peab organisatsioon saama vähemalt 70 punkti 100-st ja vähemalt pooled punktid igas alamkategoorias.
 • Akrediteeringu taotluses küsitakse organisatsiooni tegevusplaani kolmeks aastaks, mida võib hiljem uuendada. Kui esmane tegevusplaan on täitunud, tuleb esitada uus plaan Erasmus+ programmi perioodi lõpuni (2027).
 • Akrediteeringu omajad ei saa noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirännete jaoks tavapärases korras rahastust taotleda, vaid peavad nendeks tegevusteks rahastust akrediteeringu põhjal küsima. 2021. aastal toimub noorte osalusprojektide taotlemine akrediteeringut omavatele organisatsioonidele tavapärases korras, aastast 2022 juba akrediteeringu põhjal.
 • Kui organisatsioon saab akrediteeringu pärast esimest taotlusvooru ja neil puudub seetõttu võimalus akrediteeringu põhjal samal aastal rahastust taotleda, on lubatud neil organisatsioonidel Erasmus+ rahastust taotleda aasta lõpuni tavapärastes taotlusvoorudes. Näiteks kui organisatsioon saab akrediteeringu juunis 2021, ei ole neil võimalik selle põhjal 2021. aastal rahastust taotleda, kuid nad saavad esitada taotlusi tavapärases korras sügisesel taotlusvoorul.
 • Akrediteeritud organisatsioon võib akrediteeringu tagasi võtta ja seejärel esitada projektitaotlused tavavoorudes. Kui akrediteering on tagasi võetud, ei ole teil võimalik enam selle põhjal rahastust küsida.
 • Akrediteeringu vormi täitmisel on abiks kommenteeritud taotlusvorm. Selles vormis on ära märgitud olulisemad punktid, millele tuleks taotluse täitmisel tähelepanu pöörata. Nimetatud vormi leiate SIIT.
 • Akrediteeringu põhjal saab rahastust taotleda ainult kord aastas esimese Erasmus+ taotlusvooru ajal. Rahastustaotlused on võrreldes tavataotlustega äärmiselt lihtsustatud ja seal peab esitama planeeritud tegevused ja nendes osalejate arvu. Täpselt iga tegevuse sisu lahti kirjutama ei pea.
 • Rahastustaotluse taotlusvormi ei ole seisuga 16.12.2020 veel Euroopa Komisjon avaldanud. Iga akrediteeritud organisatsioon, mis esitab rahastustaotluse, saab vähemalt 25 000 eurot. Maksimaalne summa on 100 000 eurot, kuid selle väljastamine oleneb üldisest eelarvest, konkurentsist ja organisatsiooni esitatud lõpparuannete punktisummast.
 • Palume esitada koos rahastustaotlusega vabas vormis koostatud indikatiivne eelarve.
 • Rahastustaotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: organisatsiooni varasema tegevuse kvaliteet (75%), poliitilised prioriteedid (20%), geograafiline tasakaal (5%).
 • Eelarve jaotusega saab tutvuda siin.

Lisateavet akrediteerimise kohta (inglise keeles) leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt.