Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Vastuvõttev või tugiorganisatsioon

Kvaliteedimärgis näitab organisatsiooni võimekust noori projekti vältel toetada ja teadlikkust Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Märgist annavad välja Euroopa Komisjoni valitud riiklikud agentuurid, Eestis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus. Kvaliteedimärgise kestus on üldjuhul kuni 2027. aastani.

Kvaliteedimärgise taotlemine

 1. Otsustage, mis teie organisatsioonile hetkel kõige rohkem huvi pakub. Sellest oleneb, millist kvaliteedimärgist peaksite taotlema.
  • Vabatahtlike kaasamine või välismaale saatmine. Sel juhul tuleb lisaks otsustada, millist rolli te projekti elluviimisel kanda soovite.
   • Tugiorganisatsiooni roll (supporting organisation):
    • teil on õigus Eesti noori välismaale vabatahtlikuks saata ja neid teenistuse jooksul toetada;
    • teil on õigus koordineerida teisi (vastuvõtvaid) organisatsioone, kuid seda ei pea tegema.
   • Vastuvõtva organisatsiooni roll (hosting organisation): teil on õigus oma organisatsiooni välisvabatahtlikke vastu võtta, aga mitte projekti esitada ega eelarve eest vastutada.
    Vastuvõtva organisatsiooni roll on lihtsam, sest tuleb täita ainult kindlaid ülesandeid ja suurem vastutus on delegeeritud tugiorganisatsioonile. Kui te ei taotle tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist, tuleb leida mõni teine organisatsioon, kes projekti koordineerib ja projektitoetust taotleb. Selliseid organisatsioone on Eestis mitmeid ja nende kohta saab lisateavet Noorteagentuuri kaudu.
   • Juhtorganisatsiooni roll (lead organisation): teil on õigus esitada rahastustaotlus ja projektitaotlus, hallata toetussumma kasutust ning projekti koos partneritega ellu viia. Juhtorganisatsiooni rolli kohta loe lisateavet siit.
 2. Tehke oma organisatsioonile kasutaja Euroopa Komisjoni lehel „EU Login“, kui teil seda veel ei ole. Seda kasutajanime ja parooli kasutades saate kvaliteedimärgise taotlusvormi näha ja täitma hakata.
 3. Registreerige oma organisatsioon osalejate portaalis, et saada vastav OID-kood, kui teil seda veel ei ole. Igal Euroopa Liidu programmis osaleval organisatsioonil on oma individuaalne registreerimiskood OID, mis tuleb sisestada taotlusvormi. Samal lehel saab vaadata üle ka endisele PIC-koodile vastava uue OID-koodi.
 4. Avage link, kus asuvad kõik taotlusvormid, ja logige sisse oma EU kasutajanimega. Valige vorm „ESC50-QLA (kvaliteedimärgis)“.
 5. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt.
 6. NB! ESK kvaliteedimärgise taotlus tuleb täita kogu ulatuses inglise keeles, sest organisatsiooni profiil lisatakse kvaliteedimärgise omandamise järel rahvusvahelisse osalejate portaali. Esitage koos vastuvõtva ja tugiorganisatsiooni taotlusega ka kaasatava noore nädala tegevuskava näidis (ootame eraldi kavasid vabatahtliku teenistuse, töö- ja praktikaprojektide kohta). Hea oleks see esitada soovituslikul vabatahtliku teenistuse tegevuskava vormil, mille leiab siit: Euroopa-vabatahtliku-teenistuse-tegevuskava_programme. Tegevuskava laadige üles lisana. Vabatahtliku nädalakava näidis aitab hindajal aru saada, kas noorele pakutavad tööülesanded on ESK põhimõtetega kooskõlas ja kas neid on piisavas mahus.
 7. Kõige lõpus lisage allkirjastatud taotleja kinnitus (Declaration of honour).
 8. Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektrooniliselt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusesse.
  NB! Kui teil tekib taotlusvormi esitamisel tehnilisi tõrkeid, siis võtke kindlasti ühendust toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaatoriga.

Kui taotlus on esitatud

Noorteagentuur võtab teiega ühendust paari nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Vaatame esitatud taotluse läbi ja alustame kvaliteedi hindamise protsessi. Muu hulgas tähendab see ka organisatsiooni külastust ja vestlust võtmeisikutega, kes vabatahtlikuga enim kokku puutuvad. Vajaduse korral saab esitatud taotluses teha muudatusi.