Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Programm noorte iseseisva elu alustamise toetamiseks

Toetusesaaja: noortegrupp Loome iseseisvad Ida-Virukad (LIIV)
Projekti kestus: 1.01.2022-31.12.2022
Eelarve: 6000 EUR
Kontakt: Kaisa Müürsepp (kaisa.muursepp@gmail.com), Käthryn Parve (kathrynparve7@gmail.com)

Vajadus ja eesmärk: Idee sündis sellest, et projekti meeskonna  liikmed on erinevate Ida-Virumaa koolide õpilastega suheldes ja arutledes mõistnud, et noored ei saa läbi haridussüsteemi piisavalt palju informatsiooni iseseisva elu alustamiseks ning soovisid seda muuta läbi projekti, kus julgustasid noori ja andsid neile kasulikke teadmisi.

Tegevused: Projekti tegevused toimusid kolmes teemaplokis – tee unistuste karjäärini, tööturul toimetulek ja rahatarkus. Projekti käigus valmisid õppevideod ja toimus kolm teemakohast sündmust. Projekti käigus valminud õppevideod on leitavad Youtube’st.

Projekti lõpus on üritustel osalenud noored rahatarkuse ja karjääri teemadel teadlikumad ja enesekindlamad ning nad on valmis alustama julgemalt edukat ja teistest sõltumatut iseseisvat elu. Projekti sihtgrupis olid Ida-Virumaa maakonna gümnaasiumiastme noored ja huvi korral ka nooremad, sh noored, kes ei õpi ega tööta (noortekeskuste kaudu).  Osalenud Ida-Virumaa noored tunnevad ennast tuleviku osas julgemalt ning on teadlikumad nii rahatarkuse kui ka karjääri teemadel, mis aitavad iseseisvasse ellu astuda.

Haanimaa Festival “Kuuhnluumisõ vägi”

Toetusesaaja: Rõuge Noorsootöö Keskus
Projekti kestus: 1.01.2022-31.12.2022
Eelarve: 6888 EUR
Kontakt: Mariann Toots (raugenoored@rauge.ee, mariann.toots@gmail.com)

Projekti idee kujunes välja Haanimaa brändi kohtumisel, kus käisid läbi erinevad ideed, kuidas värskelt loodud brändi kasutada. Kuna meie noortena soovisime oma kogukonda taas ühtsemaks muuta, siis tuligi kaugel Gruusias selline idee, et korraldada kogukonda ühendav festival. Festivali nimi on sama Haanimaa brändi sloganiga – Kuuhnluumise vägi, mis tähendab seda, et koosloomisel on võimas vägi. Projektiga sooviti saavutada kogukonna ühtehoidvuse ning kultuuri kestvuse. Soovime esivanemate kultuuri väärtustades tundma õppida oma kogukonna liikmeid ka tänapäevases keskkonnas.
Leiti, et kui kogukond on ühtne ning teineteist tundev, siis paistab see ka väljapoole ning ka kaugemad elavad inimesed soovivad meie kultuuriga tutvuda. Festival oli juhitud noorte poolt, kuid korraldatud koostöös kogukonnaga. Noored vastutasid eelkõige turunduse, tehniliste  lahenduste ning festivali dekoratsioonide eest.

 

Rohkem näiteid leiad Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide platvormilt.