Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Logod

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingust, on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti käigus loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jms näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selle jaoks tuleb kasutada kaasrahastuse logo eesti või inglise keeles:

  1. Euroopa Liidu kaasrahastuse logo eesti keeles: eps; png.
  2. Euroopa Liidu kaasrahastuse logo inglise keeles: eps; png.

Lisaks tuleb kasutada ka järgmist lauset: “Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.” (ingl „Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.”)

Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele programmi Erasmus+: Euroopa Noored võimaluste juurde, seega palume võimalusel kasutada ka lauset „Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist“ (ingl The project is supported by the Estonian Agency for Erasmus+ and the European Solidarity Corps from the Erasmus+ program”) ning  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värvus ja tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!).

Palume lisada agentuuri logo juurde võimaluse korral ka viite meie kodulehele euroopanoored.eu eraldi URLina või tehes logo lingiks.

Soovi korral võib kasutada ka Erasmus+ logo või Erasmus+ logo koos loosungiga.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmi Erasmus+ toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või suulise jutu sees (nt: „Oma projektis, mida rahastas programm Erasmus+, korraldasime…”) kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile jääb kajastusse alles.