Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Logod

Lähtudes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingust, on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti käigus loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jms näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selleks soovitame kasutada lauset „Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist“.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele programmi Erasmus+: Euroopa Noored võimaluste juurde.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värvus ja tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni välja töötatud programmi Erasmus+ logo.

Vastavad failid:

1. Erasmus+ programmi logod: jpg; png; pdf; eps. Erasmus+ logo korrektseks kasutamiseks vaata ka Erasmus+ programmi disaini juhendit.
2. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logod 

Palume lisada agentuuri logo juurde võimaluse korral ka viite meie kodulehele (www.euroopanoored.eu) eraldi URLina või tehes logo lingiks.

Kui tegemist on projekti käigus toodetud trükise, filmi või mõne muu materjaliga, milles saab esile tuua lepingus toodud klausli, tuleks seda teha. See sõnastatakse järgmiselt:

„Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.” (ingl „This project has been funded with support from the European Commission Erasmus+ programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmi Erasmus+ toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või suulise jutu sees (nt: „Oma projektis, mida rahastas programm Erasmus+, korraldasime…”) kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile jääb kajastusse alles.