Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Väikeprojektide rahastus 2021
Kui suur on ühe projekti rahastus? Taotluses saab toetuseks valida kas 30 000€ või 60 000€. Muid toetussummasid pole võimalik taotleda
Kuidas otsustada toetussumma valik? Toetussumma peaks valima projekti reaalsete vajaduste järgi arvestades kuluefektiivsuse printsiibiga
Kuidas toetust erinevate kuluridade vahel jaguneb? Erinevalt teistest Erasmus+ projektidest ei kasuta väikeprojektid tavapäraseks saanud ühikuhindadel põhinevat kuluridade loogikat. Valitud toetussummat saab taotleja ise enda parema ettenägemise järgi kasutada kõigi vajaminevate projektitegevuste jaoks. Arvestama ei pea reisivahemaade toetusvahemike, osalejate päevarahade kindlate summade või muu sellisega.
Kuidas käib osalejate reisirahade ja vähemate võimalustega osalejate toetuse arvestamine? Antud tegevuste jaoks ei saa väikeprojektide puhul eraldi lisatoetust küsida. Juhul kui osalejad näiteks reisivad projekti vältel, tuleks lihtsalt selle jaoks projekti eelarves enda äranägemise järgi kulutused arvestada.
Kuidas tuleb taotluses eelarve märkida? Taotlusvormis on vaja eelarve ära jagada erinevate projektitegevuste (activity) vahel ning iga tegevust tuleb sisuliselt kirjeldada ja märkida selle tegevuse  maksumus. Näiteks võib olla üheks niisuguseks projektitegevuseks rahvusvaheline konverents. Taotlusvormis tuleb kindlasti lahti kirjutada ka tegevuse korraldamisel tekkivad suuremad kulutused ja nende suurused – näiteks rahvusvahelise konverentsi puhul kui palju kulub rahastust toitlustuse, majutuse, reisimine ja koolitajatele tasumiseks. Juhul kui projekti eelarve ei ole taotluses piisavalt selgelt lahti kirjutatud, on agentuuril õigus küsida taotlejatelt lisadokumendina eraldi projekti eelarve lahtikirjutust.

 

Sisu Moodul

  • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
  • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
  • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ja projektitegevusi;