Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Väikeprojektide rahastus 2024
Kui suur on ühe projekti rahastus? Taotluses saab toetuseks valida kas 30 000 € või 60 000 €. Muid toetussummasid ei ole võimalik taotleda.
Kuidas valida toetussumma? Toetussumma tuleb valida projekti reaalsete vajaduste järgi, arvestades kulutõhususe printsiibiga,
Kuidas toetus erinevate kuluridade vahel jaguneb? Erinevalt teistest Erasmus+ projektidest ei kasuta väikeprojektid tavapäraseks saanud ühikuhindadel põhinevat kuluridade loogikat. Valitud toetussummat saab taotleja kasutada ise enda parema äranägemise järgi kõigi vajalike projektitegevuste jaoks. Arvestama ei pea reisivahemaade toetusvahemike, osalejate päevarahade kindlate summade ega muu sellisega.
Kuidas käib osalejate reisirahade ja vähemate võimalustega osalejate toetuse arvestamine? Selliste tegevuste jaoks ei saa väikeprojektide korral eraldi lisatoetust küsida. Kui osalejad näiteks reisivad projekti vältel, tuleks lihtsalt selle jaoks projekti eelarves enda äranägemise järgi kulutused arvestada.
Kuidas tuleb taotluses eelarve märkida? Taotlusvormis on vaja eelarve ära jagada erinevate projektitegevuste (activity) vahel ning iga tegevust tuleb sisuliselt kirjeldada ja märkida selle tegevuse  maksumus. Selline projektitegevus võib olla näiteks rahvusvaheline konverents. Taotlusvormis tuleb kindlasti esitada ka tegevuse korraldamisel tekkivad suuremad kulutused ja nende suurused. Näiteks rahvusvahelise konverentsi korral: kui palju kulub toitlustusele, majutusele, reisimisele ja koolitajatele. Kui projekti eelarve ei ole taotluses piisavalt selgelt lahti kirjutatud, on agentuuril õigus küsida taotlejatelt lisadokumendina eraldi projekti eelarve lahtikirjutust.

 

Sisu Moodul

  • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
  • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
  • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi