Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Programmijuhend

Euroopa Solidaarsuskorpusega liitunud organisatsioonid ja noored jagavad kindlaid õigusi ja põhimõtteid.

  • Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad jagavad solidaarsusväärtusi, austavad inimväärikust ja inimõigusi ning usuvad õiglase ja võrdse ühiskonna edendamisse, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus.
  • Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad püüavad edendada inimestevahelist solidaarsust, austades samal ajal nende kultuuri ja traditsioone, ning rajada jagatud vastutusel ja vastastikusel toetusel põhinevaid kogukondi.
  • Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad on valmis andma tähendusrikka panuse ühiskonda ning näitavad üles solidaarsust, koostöövalmidust ja vastastikust arusaamist.
  • Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad ei tohi tegutseda viisil, mis seaks teisi või neid endid ohtu.
  • Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad peavad austama vastuvõtva organisatsiooni eeskirju, struktuuri ja tavasid, pidades samal ajal ka silmas vajadust austada tegevusega seotud isikute tervist, ohutust ja väärikust. Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad peavad ka austama vastuvõtvas riigis kehtivaid õigusakte.
  • Euroopa Solidaarsuskorpusega liitumine peab alati olema noorte vabatahtlik valik ja nad võivad igal ajal algatusest lahkuda. Noortel on õigus keelduda korpuse tööpakkumisest, ilma et see mõjutaks nende võimalusi saada muid pakkumisi tulevikus.
  • Euroopa Solidaarsuskorpuses osalemise eest mingeid tasusid maksma ei pea.
  • Töö lõppedes on Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejatel õigus saada Euroopa Solidaarsuskorpuse tunnistus, mis kinnitab nende osalemist asjaomases tegevuses.
  • Võttes vastu vabatahtliku tegevuse pakkumise, kirjutavad Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad alla solidaarsuslepingule, mis sõlmitakse osaleva organisatsiooniga ja milles kirjeldatakse nende tegevuse tingimusi kooskõlas Euroopa Solidaarsuskorpuse hartas sätestatud põhimõtetega. Tööprojektide korral on samasugune eesmärk töölepingul.
  • Enne tegevuse algust ja selle ajal saavad Euroopa Solidaarsuskorpuse osalejad selget teavet oma ülesannete kohta ning vajaduse korral ka asjakohaseid koolitusi ja keeleabi.

Loe: