Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

DiscoverEU kaasatuse projektid

DiscoverEU projektide raames saavad organisatsioonid ja mitteametlikud noorterühmad toetust projektideks, mille eesmärk on tagada, et vähemate võimalustega noored saaksid osaleda DiscoverEU-s samamoodi nagu eakaaslased.

DiscoverEU projektides valivad vähemate võimalustega noored endale teekonna läbi Euroopa. See on neile põnev õpikogemus, mis hõlmab tegevuse kavandamist, ettevalmistamist ja elluviimist. Ühel reisil saab korraga osaleda 1–5 noort.

DiscoverEU kaasatuse projektid on eriti sobiv vähemate võimalustega noorte kaasamiseks, sest:

 • see võimaldab noorel omandada üksi reisimise kogemuse;
 • rühmaviisiline õpiränne võimaldab omandada rahvusvahelisi kogemusi turvaliselt koos rühmaga reisides;
 • tänu reisi lühikesele kestusele ja organisatsioonilt saadavale abile saavad vähemate võimalustega noored omandada reisikogemusi kas koos teistega või üksi.

DiscoverEU projektid aitavad toetada ka kaasamist ja mitmekesisust, et kummutada stereotüüpe, suurendada mõistvust ja sallivust.

Kuidas teha?

Projekti võib ellu viia üks organisatsioon või mitteametlik noorterühm, kes saadab ühe või mitu osalejat (osalejate rühma) DiscoverEU reisile. Selleks et organisatsioon saaks DiscoverEU kaasatuse projektis osalemisest kasu, tuleks juhinduda organisatsiooni eesmärkidest ja vajadustest. Võimalik on teha koostööd teistes riikides tegutsevate sidusrühmadega, kes võivad pakkuda osalejatele tegevust või tuge, näiteks neid võõrustada jms.

Projekt koosneb neljast etapist:

 1. Reisikogemuse kavandamine
  • tegevus(t)ega seotud vajaduste, eesmärkide, õpiväljundite, tegevuse, liigi, ajakava kindlaksmääramine, reisi planeerimine jms;
 2. ettevalmistamine
  • praktilised korraldused reisiks, lepingute sõlmimine sidusrühmadega, keelealaste / kultuuridevaheliste / õppimisega seotud / kultuuriliste / keskkonnaalaste / digitehnoloogiaga seotud tegevuste korraldamine, osalejate väljasõidueelse ettevalmistusega seotud ülesanded jms;
 3. tegevuste elluviimine reisi
 4. järeltegevused
  • sealhulgas tegevuste hindamine, osalejate õpiväljundite kindlakstegemine ja dokumenteerimine ning projekti tulemuste levitamine ja kasutamine.

Osalevad organisatsioonid ja tegevustesse kaasatud noored peaksid osalema aktiivselt kõigis nimetatud etappides, et seeläbi saadud kogemustest õppida.

DiscoverEU projekt on kvaliteetne siis, kui selle puhul:

 • kaasatakse aktiivselt vähemate võimalustega noori ja osalevaid organisatsioone – nad peaksid aktiivselt osalema projekti kõigis etappides, et seeläbi veelgi rohkem õppida ja areneda;
 • kaasatakse eelistatavalt mitmesuguse taustaga vähemate võimalustega osalejate rühmi ja kasutatakse seda mitmekesisust tulemuslikult ära;
 • lähtutakse osalevate noorte selgelt kindlaksmääratud vajadustest;
 • tagatakse, et õpiväljundid, mille osalejad mitteformaalse ja informaalse õppe käigus omandavad, teadvustatakse ja dokumenteeritakse;
 • julgustatakse osalejaid mõtisklema Euroopa jaoks oluliste teemade ja euroopalike väärtuste üle.

Tingimused

DiscoverEU projektide tingimused 
Kes saab taotleda?  Organisatsioon võib olla: 

 • mittetulundusühendus, ühendus, vabaühendus; kohaliku, piirkonna, riigi tasandi avalik-õiguslik asutus; sotsiaalne ettevõte; ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus 
 • vähemalt neljast 18–30aastasest noorest koosnev rühm – mitteametlik noorterühm (ingl informal group of young people), 

mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. 

Projekti kestus  3 – 24 kuud 
Projekti raames toimuva reisi kestus 

1 – 30 päeva 

 

Organisatsioon saab projekti kestuse jooksul korraldada mitu reisi (iga reisi kohta 1–5 osalejat ja saatev isik (saatvad isikud)) 

Tegevuste toimumise koht (kohad)  Reis peab toimuma vähemalt ühes teises riigis, mis ei ole riik, kust osaleja(d) reisi alustas(id). 
Osalejate arv  1–5 osalejat ühe reisi kohta (lisaks rühmajuhid, juhendajad ja saatvad isikud) 
Osalejate vanus 

Taotleva organisatsiooni riigis seaduslikult elavad 18-aastased vähemate võimalustega noored – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema 18-aastased. 

 

Osalevad rühmajuhid, juhendajad ja saatvad isikud peavad olema vähemalt 18-aastased. 

Osalevad organisatsioonid  Vähemalt üks organisatsioon, partnerid ei ole kohustuslikud 
Kuhu esitada taotlus  Taotleva organisatsiooni riiklikule agentuurile 

Taotlustähtajad leiad siit.

Esita taotlus Erasmus+ taotluskeskkonnas.

Lisainfo lisete.tammeveski@harno.ee

 

Rahastusreeglid

Eelarvekategooria Rahastamiskõlblikud kulud Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisikulud

Reisipass: osalejate reisipasside arv.

 

Võimalike saatvate isikute reisipasside arv (sama transpordivahend nagu osalejate puhul).

Reeglina kasutavad osalejad üldarvestuses kõige väiksema kasvuhoonegaaside heitega transpordivahendit.

 

Rahastamismehhanism:

·       mitterahaline toetus reisipassi kujul.

·       Hüvitamine ühikuhindade alusel: kui osaleja päritoluriigil ei ole otseühendust Mandri-Euroopa raudteevõrguga ning õpirände alustamise riiki reisimiseks on vaja kasutada muid transpordivahendeid.

·       Keskkonnasäästlik reisimine: kui osalejatel on vaja reisida, et jõuda sihtkohta, kus tegevust alustatakse, on neil õigus saada reisitoetust, sealhulgas vajaduse korral keskkonnasäästliku reisimise eest.

Reisipass seitsmeks reisipäevaks ühe kuu jooksul.

Vajaduse korral hüvitis muude transpordivahendite kasutamiseks.

 

 

 

Sihtkoha kaugus Tavapärane reisimine

Keskkonna-

säästlik reisimine

10–99 km 23 eurot
100– 499 km 180 eurot 210 eurot
500– 1999 km 275 eurot 320 eurot
2000– 2999 km 360 eurot 410 eurot
3000– 3999 km 530 eurot 610 eurot
4000– 7999 km 820 eurot
8000 km või enam 1500 eurot

 

 

 

Korraldustoetus

Otseselt õpirändetegevuste elluviimisega seotud kulud.

 

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

 

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad

 

 

 

 

125 eurot osaleja kohta

 

 

 

Individuaalne toetus

Elamiskulud.

 

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

 

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse viibimise kestus osaleja kohta, k.a rühmajuhid ja saatvad isikud.

 

 

78 eurot päevas osaleja kohta.

 

Iga osaleja saab toetust maksimaalselt 21 päeva eest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaasamistoetus

Kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele.

Rahastamismehhanism: hüvitamine ühikuhindade alusel.

 

Eraldamisel kohaldatav reegel: aluseks võetakse vähemate võimalustega osalejate arv, v.a rühmajuhid, saatvad isikud ja juhendajad.

 

 

 

 

 

 

125 eurot osaleja kohta

Lisakulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega osalejate ja neid saatvate isikutega, sealhulgas rühmajuhtide ja juhendajatega (sealhulgas põhjendatud reisi- ja elamiskulud, kui nendele osalejatele ei ole toetust taotletud reisi- ja individuaalse toetuse eelarvekategooriatest).

 

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

 

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

 

 

 

 

 

 

 

100% rahastamiskõlbulikest kuludes

Erakorralised kulud

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega.

 

Broneerimiskulud: mõnes riigis on reisimiseks nõutav koha broneerimine. Need broneerimiskulud on vajaduse korral võimalik katta lisaks reisipassile.

 

Osalejate, sh rühmajuhtide, saatvate isikute ja juhendajate suured reisikulud; sh keskkonnasäästlikemate ja väiksema CO2 heitega transpordivahendite kasutamine.

 

Rahastamismehhanism: tegelikud kulud.

 

Eraldamisel kohaldatav reegel: taotleja peab taotlust põhjendama ja riiklik büroo peab selle heaks kiitma.

Suured reisikulud: 80 % rahastamiskõlblikest kuludest.

 

Broneerimiskulud: 80 % rahastamiskõlblikest broneerimiskuludest.

 

Kulud, mis on seotud viisa, elamislubade, vaktsineerimiste ja arstitõenditega: 100 % rahastamiskõlblikest kuludest