Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Taotlusvormid

Erasmus+  programmist toetuse saamiseks tuleb esitada kõik taotlused veebikeskkonnas selleks ette nähtud tähtajaks.

Taotlusvorm ja selle lisad

Enne taotlusvormi esitamist kontrolli kindlasti aegsasti üle, kas kõik nõutud väljad on täidetud ja kas oled taotlusele lisanud kõik nõutud dokumendid:

  • allkirjastatud taotleja kinnitus kahel lehel (Declaration of Honour), mis tuleb alla laadida konkreetse taotluse osast Lisad/Annexes;
  • ühinemisvorm partnerorganisatsiooni esindaja allkirjaga – ühinemisvorm laaditakse konkreetse taotluse osast Lisad/Annexes alla siis, kui kõik projektis osalevad organisatsioonid on taotlusesse lisatud;
  • projekti tegevuskava, mis hõlmab ka ettevalmistavat kohtumist (kohustuslik ainult noortevahetustel, osalusprojektidel ja noorsootöötajate õpirännetel).

Lisade ebakorrektne ja hilinenud esitamine muudab sinu projekti abikõlbmatuks!

Võtmetegevuste taotlusvormide näidised

Koostöö partnerriikidega (partner countries)

Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööks naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondadega võimalik eraldada maksimaalselt 25% ja seetõttu on koostöös partnerriikidega toimuvate projektide vahel tihe konkurents. Soovitame seda partnerite valikul arvesse võtta ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt esile tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just nimelt partnerriigiga.

Mida veel silmas pidada?

  • Taotlusvormidele saab lisada ka digiallkirjastatud dokumente – määra allkirjastamisel rolliks „Seaduslik esindaja” ning resolutsioonina märgi oma organisatsiooni nimetus.
  • Veendu, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutusel, mittetulundusühingul vm) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav äriregistris staatusega „esitatud”. Aruande puudumine muudab sinu projekti abikõlbmatuks!

Tehnilised probleemid?

Kui vormidega tekib tehnilisi viperusi, pöörduge palun agentuuri toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaatori poole – gerda.saarinen@harno.ee Samuti saab taotluse täitmisel abi veebipõhiste vormide täitmise juhendist.

Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste tõrgete tõttu, peab taotleja kohe oma riikliku agentuuriga ühendust võtma. Kindlasti tuleb veateatest salvestada arvuti ekraanipilt (print screen). Seejärel analüüsib riiklik agentuur juhtumit ja teavitab taotlejat edasistest sammudest. Küsimused tuleks taas saata toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaatorile.