Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Creative Learning Cookbook

Teostaja: Estonian UNESCO Youth Association

Toimumisaeg: 2014–2016

Eesti, Läti ja Austria strateegilise koostöö eesmärk oli tõsta haridus- ja koolitustegevuste kvaliteeti formaalses ja mitteformaalses õppes, arendades uusi lähenemisi ja meetodeid ning toetades kogemuste ja vahendite levitamist.

Projekti raames kirjutati ja avaldati käsiraamatuid koolitajatele ning õpetajatele loovkirjutamise, jutustamise ja visuaalse kaasaaitamise kasutamisest õppes. Korraldati ka koolitusi, kus tutvustati ja selgitati käsiraamatute sisu ning katsetati meetodite toimimist.

Boys don’t cry…? Mainstreaming gender in youth work

Teostaja: Noorteorganisatsioon Trajectorya

Toimumisaeg: 2015–2016

Eesti, Türgi, Rumeenia, Itaalia, Tšehhi, Leedu ja Hispaania koostööprojekti eesmärk oli arendada ning jagada hariduslikke tööriistu ja organisatsioonipraktikaid muutmaks soorolle ning stereotüüpe noorsootöös.

Projektipartnerid arendasid koostegevust, toetasid uute ideede teket ning jagasid häid praktikaid, et ühiselt adresseerida soolise võrdõiguslikkuse süvendamist ja laiendamist, naiselikkuse ja mehelikkuse kuvandeid ning nende mõju ühiskonnale ja noorsootööle.

Practice organisation in Youth Work studies: Exchanging Best Practices

Teostaja: Tartu Ülikool

Toimumisaeg: 2016–2017

Eesti, Soome ja Suurbritannia ühisprojekti keskpunktiks oli praktiliste kogemuste kvaliteet noorsootööd õpetavates kõrgkoolides.

Strateegilise koostöö eesmärkideks oli jagada ning analüüsida olemasolevaid tavasid seoses partnerriikide noorsootöötajate praktikaga ning luua võrgustik tulevaseks koostööks. Projektipartnerite kohtumistel toimusid intensiivsed töötoad ning õppevisiidid partnerorganisatsioonidesse. Projekti tulemusena on osalejatel põhjalik ülevaade üksteise noorsootöö õppekavadest, õpitut kasutatakse oma õppekavade arendamiseks ning sõlmitud on kokkulepe tulevaseks koostööks.

Community Guarantee

Teostaja: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Toimumisaeg: 2017–2019

Eesti, Islandi, Portugali ja Itaalia koostööprojekti raames analüüsiti partnerriikide NEET-noorte alase töö kogemustele tuginedes ühiselt NEET-noortele pakutavaid teenuseid.

Projekti väljundina loodi noorsootöötajate pädevuse vajadusi arvestades ja võrgustikutööd suunates NEET-noorele pakutava tugiteenuse profiil – kirjalik juhendmaterjal, mis aitab edaspidi kõikjal kujundada kvaliteetseid tugiteenuseid NEET-noortele.

Veel projektinäiteid

Rahvusvahelised projektinäited