Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Another angle of view – Level Up

Teostaja: Youth Club Active

Osalusprojekti eesmärk on juhtida tähelepanu ühiskonnas levinud probleemile, kus erivajadustega inimestele ei ole koolisüsteemi integreerumiseks võimalusi. Projekti raames korraldati muuhulgas avatud dialooge otsustajate ja noorte vahel, õpiti tundma Tallinna ja Narva venekeelsete koolide kaasamispraktikaid, korraldati koolitusi ning toodeti lühifilm teadlikkuse tõstmiseks.

Noored Otsustajad

Teostaja: Eesti Noorteühenduste Liit

Projekti “Noored Otsustajad” eesmärgiks oli jõuda 10 kuu jooksul üle Eesti vähemalt 1125 nooreni vanuses 16–19 aastat ning julgustada neid osalema demokraatlikes protsessides. Projekti ellukutsuja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) soovis pakkuda noortele kaasavat ning harivat kogemust 2019. aasta Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimiste eel.

Projektiperioodi vältel korraldati kolm noorte osalusega seotud tegevust (üle-eestilised Osaluskohvikud, paneeldiskussioonid otsustajatega ning Euroopa-teemalised noorteseminarid) ning kolm toetava või teavitava loomuga tegevust (sotsiaalmeedia kampaania, e-külalistund, kampaania “Proovi valimiskabiini”).

Noorte võim ja ühiskond

Teostaja: Rõuge vallavalitsus

2.–5. jaanuaril 2014 kogunesid Rõugesse Võrumaa erinevate paikade noored, et koos otsustajatega otsida vastust küsimusele: milline roll on tänasel noorel Võrumaa ja kogu ühiskonna ühises tulevikus?

Kokku tulid noored ja erinevate tasandite otsustajad, eesmärgiga jõuda ühistes aruteludes parema teineteisemõistmiseni, et ühised arusaamad ja eesmärgid sünniksid üheskoos. See oli tõhus projekt, sest suudeti kaasata Võrumaa eri piirkondade vallajuhte ning panna nad noorte osaluse vajalikkuse peale mõtlema.

Eesti-Läti noorte teadusparlament

Teostaja: Teaduskeskus AHHAA

Teadusparlamendi ideeks oli tutvustada noortele esindusdemokraatia toimimise põhimõtteid ning nende töö püüti muuta võimalikult sarnaseks Riigikogus reaalselt toimuvale.

Eesti esimesel rahvusvahelisel noorte teadusparlamendi istungil panid osalejad kokku päris oma seaduse, mis aitaks noortel Internetti turvalisemalt kasutada. Koos arutasid noored parlamendisaadikud, kas tänapäeva noori võib nimetada copy-paste põlvkonnaks, kuivõrd saab erinevaid infoallikaid usaldada ning kas autoriõiguse ja sõnavabaduse mõisted on kübermaailma otseselt ülekantavad.

Noorte Diplomaatiakool

Teostaja: MTÜ Avatud Vabariik

Noorte Diplomaatiakool on rahvusvahelistele suhetele pühendatud projekt, mis kaasas noori dialoogidesse välispoliitilistel teemadel, andes neile võimaluse kohtuda ja diskuteerida oma ala professionaalidega. Teemadeks olid näiteks ELi ja Venemaa suhted, Kaukaasia “kolmnurk” jt. Süvendamaks seminaridel omandatud teadmisi, külastasid noored mitme välisriigi esindusi: Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Gruusia ja Soome saatkondi.

Youth for democracy and democracy for youth

Teostaja: Põlvamaa noortekogu

Projekti kaudu aidati edendada noorte osalust ning noortel mõista demokraatia toimimise mehhanisme nii Eestis kui ka Saksamaal. Lisaks loodi mäng “Kes tahab saada presidendiks?”, mis aitab suurendada noorte teadmisi nii osalusest, ühiskonnast, noorteinfost, terviseedendusest kui ka paljust muust.

Maakondlikud osaluskohvikud

Teostaja: Eesti Noorteühenduste Liit

Kohaliku noorteseminarina ellu viidud osaluskohvikute projektis arutlesid noored ja otsustajad noorte osaluse üle kohalikul tasandil, samuti noorte tervise, vabatahtlikkuse, valimisea langetamise, noorte ja meedia, transpordi ning muudel teemadel. Kõigis Eesti maakondades ühel ajal toimunud arutelude käigus töötati välja mitmeid ettepanekuid, mille elluviimisega tegelevad nii maakondlikud noortekogud kui ka Eesti Noorteühenduste Liit. 2011. aastal alguse saanud osaluskohvikutest on kujunenud iga-aastane üritus.

Veel projektinäiteid

Euroopa Noored programmi aastaraamatud

Rahvusvahelised projektinäited