Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Noored otsustavad täna!

Taotleja: Mitteformaalne noortegrupp Suzume

Sihtgrupp: Noored vanuses 16+, sest nemad on valimisõiguslikud kohalikel valimistel.

Vajadus ja eesmärk: Kas noored on ainult tuleviku tegijad ja tuleviku otsustajad? Ei. Noored otsustavad juba täna. Noortel on võimu luua muutusi juba praegu. Meie projekti tulemusena ei karda noored poliitikat, oskavad orienteeruda nii kohalikus kui Euroopa poliitikas ning langetavad teadlikke otsuseid. Noorte valimisaktiivsus tõuseb ning rohkem noori on aktiivsed noorteorganisatsioonides.

Tegevused: Projekti käigus toimub paneeldiskussioon poliitikutega, Euroopa Parlamendi simulatsioon ja viiakse läbi küsitlus, mis uurib noorte suhtumist poliitikasse ja valimisea langetamisse.

 

Noored ja avalik ruum

Taotleja: MTÜ Koeru Haridus-ja Kultuuriselts

Sihtgrupp: maapiirkonna noored vanuses 13-19 eluaastat

Vajadus ja eesmärk: Koeru noored tõid välja probleemi, et neil ei ole avalikus ruumis oma kohta ja võimalusi eakohaseks vaba aja tegevuseks. Projekti eesmärk oli alustada dialoogi kogukonna, ettevõtjate ja otsustajatega, et kaardistada probleemid, koguda ideid toimivatest lahendustest ja muuta avalik ruum noorte-sõbralikumaks.

Tegevused: kogukonnalaagrid, teemapäevad, maailmakohvik ja õpiränne Hiiumaa noortevolikogusse.

Suurim õpikogemus: noored said võimaluse kogukondlikult olulisel teemal kaasa rääkida ja kaasata teisi noori. Väga väärtuslik oli meeskonnatöö kogemus, isiklik areng ja kodanikuaktiivsuse suurenemine.

 

Mudel-Eesti Sihtasutus 2022-23

Taotleja: Mudel-Eesti Sihtasutus

Sihtgrupp: entusiastlikud keskkoolinoored, kes vajavad oma lennukate ideede elluviimiseks toetavat keskkonda ja praktilisi teadmisi.

Vajadus ja eesmärk: Noorte heade mõtete realiseerimine võib tihti jääda teadmiste taha, kust alustada – pakume neile tugevat tugivõrgustikku ja vahendeid, et oma ideid ellu viia ja tulevasteks omaalgatusteks kogemusi koguda.

Tegevused: üks suurem üle-Eestiline Mudel-Euroopa Parlamendi simulatsioonmäng ja neli väiksemat simulatsioonüritust, mille ülesehituse üle otsustavad täielikult noored osalejad ise.

Suurim õpikogemus: Parimad mõtted sünnivad koostöös, ühise eesmärgi nimel pingutades luuakse kogukonnatunnet, mis on hindamatult väärtuslik vara!

Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu kaudu

Taotleja: Tartu linn

Sihtgrupp: Noored vanuses 13-20, kes on sisse kirjutatud Tartusse või kes õpivad Tartus

Vajadus ja eesmärk: Tartu Linna Noortevolikogu valimistest osavõtt on olnud väga madal ja läbiviidud küsitlus näitas, et noored ei ole noortevolikogust ja selle tööst eriti teadlikud. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust Tartu Linna Noortevolikogust, laiendada volikogusse kandideerijate arvu ja ka noorte valijate arvu (10% sihtrühmast).

Tegevused: Viidi läbi uuring noortevolikogu nähtavusest Tartus, korraldati sisseelamise koolitused noortevolikogu liikmetele, toimusid erinevad debatid, osaluskohvikud ja vestlusringid nii noorte kui otsustajatega.

Suurim õpikogemus: Noortevolikogu liikmed on saanud ideaalse kogemuse, kuidas koos otsustajatega oma ideid ellu viia.

Veel projektinäiteid

Euroopa Noored programmi aastaraamatud

Rahvusvahelised projektinäited