Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Väikeprojektid on 2021 aasta Erasmus+ programmis täiesti uus tegevustüüp. Seetõttu võib eeskuju võtta nii varasematest strateegilistest koostööprojektidest kui ka rahvusvahelistest noortealgatustest.

Creative Learning Cookbook

Teostaja: Estonian UNESCO Youth Association

Toimumisaeg: 2014–2016

Eesti, Läti ja Austria strateegilise koostöö eesmärk oli tõsta haridus- ja koolitustegevuste kvaliteeti formaalses ja mitteformaalses õppes, arendades uusi lähenemisi ja meetodeid ning toetades kogemuste ja vahendite levitamist.

Projekti raames kirjutati ja avaldati käsiraamatuid koolitajatele ning õpetajatele loovkirjutamise, jutustamise ja visuaalse kaasaaitamise kasutamisest õppes. Korraldati ka koolitusi, kus tutvustati ja selgitati käsiraamatute sisu ning katsetati meetodite toimimist.

Boys don’t cry…? Mainstreaming gender in youth work

Teostaja: Noorteorganisatsioon Trajectorya

Toimumisaeg: 2015–2016

Eesti, Türgi, Rumeenia, Itaalia, Tšehhi, Leedu ja Hispaania koostööprojekti eesmärk oli arendada ning jagada hariduslikke tööriistu ja organisatsioonipraktikaid muutmaks soorolle ning stereotüüpe noorsootöös.

Projektipartnerid arendasid koostegevust, toetasid uute ideede teket ning jagasid häid praktikaid, et ühiselt adresseerida soolise võrdõiguslikkuse süvendamist ja laiendamist, naiselikkuse ja mehelikkuse kuvandeid ning nende mõju ühiskonnale ja noorsootööle.

 

Noorteraadiod – ühendades maapiirkondi!

Teostaja: Tõrva Noorte Liit

Tõrva noored, kes olid projekti toimumise hetkeks üle kahe aasta teostanud noorteraadiot Tõrva Raadio, ühendasid jõud Šotimaa noorteraadio DD8 Music’uga, et vahetada kogemusi ning areneda üksteiselt õppides. Raadiojaama organiseerimine nõuab noortelt finants- ja organiseerimisoskust, ettevõtlikkust, planeerimisvõimet ja teisi oskuseid, mis tuleviku tööturul kasuks tulevad.

Start art – Start act

Teostaja: VitaActive

Rahvusvahelise noortealgatuse eesmärgiks oli korraldada erinevaid kunsti- ja kultuuriteemalisi üritusi Narvas, Liepājas ja Riias. Ürituste abil sooviti muuta noorte vaba aja veetmine mitmekülgsemaks ning õpetlikumaks. Kunsti ja kultuuri vahendusel arutati erinevaid sotsiaalseid probleeme ning arendati noorte pädevusi. Kõrvaleesmärk oli muuta ürituste toimumiskohad üldsusele atraktiivsemaks.

Veel projektinäiteid

Rahvusvahelised projektinäited