Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Juhtorganisatsioon

Vabatahtliku teenistuse rahastustaotluse esitamiseks peab organisatsioon omama alates 2021. aastast juhtorganisatsiooni (lead organisation) kvaliteedimärgist. Kvaliteedimärgise olemasolul saab organisatioon esitada tähtajaks taotluse, mida menetletakse lihtsustatud korras.

Kuidas taotleda juhtorganisatsiooni (lead organisatsion) kvaliteedimärgist?

Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemiseks tuleb täita lisamoodul kvaliteedimärgise taotluses, milles esitatakse küsimusi organisatsiooni strateegiliste eesmärkide ja tulevikuplaanide (sh tegevuskava) kohta ning palutakse kirjeldada organisatsiooni projektijuhtimise meetodeid. Organisatsioon peab näitama, et neil on võimekus juhtida ja ellu viia kvaliteetseid projekte.

Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemine:

 1. Logige oma EU kasutajanimega taotlusvormide lehele sisse ja valige vorm „ESC50-QLA“.
 2. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt. Kõige lõpus lisage taotleja kinnitus (Declaration of honour). Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektrooniliselt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusesse.
 3. Taotlust saab esitada aasta ringi, kuid taotlustähtajal taotluse esitamiseks peab olema kvaliteedimärgis aegsasti esitatud.
 4. Taotluse esitamise järel hindab agentuur taotlust ja peab taotlejaga vestluse.

Sisu Moodul

 • Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemiseks peab organisatsioon taotlema või varem omama ka vastuvõtva või tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist. Ainult organisatsioonid, kellel on vastuvõtva ja/või tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgis, saavad ka juhtorganisatsiooni rolli.
 • Juhtorganisatsiooni märgise taotlemisel ei ole kindlaid tähtaegu – seda saab teha jooksvalt vabalt valitud ajal. Märgist omavad organisatsioonid saavad rahastust taotleda aga ainult üks või kaks korda aastas (olenevalt agentuuri otsusest).
 • Märgise menetlemine võtab aega kuni 2 kuud. Seega esitage taotlus aegsasti enne taotlustähtaega.
 • Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlust menetlevad agentuuri töötajad. Menetlemise ühe osana tehakse organisatsiooni monitooring, mis toimub kas veebis või kohapeal. Kvaliteedimärgise hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: strateegiline lähenemine (50 punkti) ning projekti korraldus ja koordineerimine (50 punkti). Edukas taotlus peab saama vähemalt 60 punkti ja mõlemas kategoorias vähemalt 25 punkti.
 • Juhtorganisatsioonidega sõlmib agentuur lepingu kuni programmiperioodi lõpuni, mida saab aga vajaduse korral kas jälgmisele panna, peatada või üles öelda.

Organisatsiooni tegevusvõime

Juhtorganisatsioonil peab olema piisaval määral professionaalset tegevusvõimet, et väljapakutud tegevusplaani ellu viia. Tegevusvõimet hinnatakse taotluse (sh toetusesaaja eelnevad kogemused Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides) ja lisadokumentide alusel.

Finantsvõimekus

Organisatsioonidel, kes taotlevad juhtrolli, peavad olema stabiilsed ja piisavad ressursid, et ellu viia  tegevusplaanides kirjeldatud regulaarseid tegevusi. Finantsvõimekust ei hinnata küll juhtorganisatsiooni märgise esitamisel, kuid seda tehakse toetuse taotlemisel.

 • Rahastust saab taotleda 2023. aastal 23. veebruaril. Rahastustaotlused on võrreldes tavataotlustega lihtsustatud ja kirjeldama peab vaid planeeritud tegevusi.
 • Kõik juhtorganisatsioonide rahastustaotlused rahastatakse. 2023. aasta minimaalne ja maksimaalne rahastussumma on toodud siin: Budget-allocation-EBudget-allocation-ESC-EE01_2023 (1)SC-EE01_2023. Rõhutame, et summade väljastamine oleneb üldisest eelarvest, konkurentsist ning organisatsiooni esitatud lõpparuannete punktiskoorist või juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise punktisummast.