Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Juhtorganisatsioon

Vabatahtliku teenistuse rahastustaotluse esitamiseks peab organisatsioon omama alates 2021. aastast lead organisation ehk juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgist. Kvaliteedimärgise olemasolul saab organisatioon esitada tähtajaks taotluse, mida menetletakse lihtsustatud korras.

Kuidas taotleda lead organisatsion ehk juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgist?

Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemiseks täidetakse ära lisamoodul kvaliteedimärgise taotluses, mille puhul esitatakse küsimusi organisatsiooni strateegiliste eesmärkide ja tulevikuplaanide (sh tegevuskava) osas ning palutakse kirjeldada organisatsiooni lähenemist projektijuhtimisele. Organisatsioon peab näitama, et neil on võimekus juhtida ja ellu viia kõrgekvaliteedilisi projekte.

 1. Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemine
 2. Logige taotlusvormide lehele sisse oma EU kasutajanimega ja valige vorm “….”
 3. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt. Kõige lõpus lisage taotleja kinnitus (Declaration of honour). Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektrooniliselt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusesse.
 4. Taotlust saab esitada aastaringselt, kuid taotlustähtajal taotluse esitamiseks peab olema kvaliteedimärgis aegsasti esitatud.
 5. Taotluse esitamise järgselt hindab agentuur taotlust ja viib taotlejaga ellu vestluse.

Sisu Moodul

 • Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlemiseks peab organisatsioon taotlema või eelnevalt omama ka vastuvõtva või tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist. Ainult vastuvõtva ja/või tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist omavad organisatsioonid saavad ka juhtorganisatsiooni rolli.
 • Juhtorganisatsiooni märgise taotlemisel pole kindlaid tähtaegu – seda saab teha jooksvalt vabalt valitud ajal. Märgist omavad organisatsioonid saavad rahastust taotleda aga ainult üks või kaks korda aastas (vastavalt agentuuri otsusele).
 • Märgise menetlemine võtab aega kuni 2 kuud. Seega esitage taotlus aegsasti enne taotlustähtaega. 2021. aastal menetleb agentuur erandkorras taotlusi kiiremini tulenevalt taotlusvooru hilisest välja kuulutamisest.
 • Juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgise taotlust menetlevad agentuuri töötajad. Menetlemise ühe osana teostatakse organisatsiooni monitooring, mis toimub kas veebis või koha peal.Kvaliteedimärgise hindamisel lähtutakse järgnevatest kriteeriumitest: strateegiline lähenemine (50 punkti) ning projekti korraldus ja koordineerimine (50 punkti). Edukas taotlus peab saama vähemalt 60 punkti ja mõlemas kategoorias vähemalt 25 punkti.
 • Juhtorganisatsioonidega sõlmib agentuur lepingu kuni programmiperioodi lõpuni, mida saab aga vastavalt vajadusele kas jälgmisele panna, peatada või üles öelda.

Organisatsiooni tegevusvõime

Juhtorganisatsioonil peab olema piisaval määral professionaalset tegevusvõimet, et ellu viia välja pakutud tegevusplaan. Tegevusvõimet hinnatakse vastavalt taotlusele (sh toetusesaaja eelnevad kogemused Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides) ja lisadokumentidele.

Finantsvõimekus

Organisatsioonid, kes taotlevad juhtrolli, peavad omama stabiilseid ja piisavaid ressursse, et ellu viia regulaarseid tegevusi, mis on kirjeldatud tegevusplaanides. Finantsilist võimekust ei hinnata küll juhtorganisatsiooni märgise esitamisel, kuid seda tehakse toetuse taotlemisel.

 • Rahastust saab taotleda ainult korra või kaks aasta jooksul, täpse voorude arvu kinnitab agentuur. Rahastustaotlused on võrreldes tavataotlustega lihtsustatud ja kirjeldama peab vaid planeeritud tegevused.
 • Iga taotluse esitanud juhtorganisatsiooni puhul rahastatakse vähemalt üks, kõige odavam teenistus. Minimaalne ja maksimaalne rahastussumma on selgumisel ja selle väljastamine oleneb üldisest eelarvest, konkurentsist ning organisatsiooni poolt esitatud lõpparuannete punktiskoorist.
 • Rahastuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel (selgumisel).