Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kvaliteedinõuded

Vabatahtliku teenistusega käivad kaasas teatud kvaliteedinõuded, mida osalevatelt organisatsioonidelt ootame. Toome siin välja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendis kirjeldatud nõuded ning toome juurde ka väikese meelespea, mida jälgida võiksite.

Sisu Moodul

Vabatahtlikud tuleb teenistusse valida ausalt, läbipaistvalt ja objektiivselt, vaatamata nende soole, rahvusele, religioonile, seksuaalsele orientatsioonile, poliitilisele hoiakule ja erivajadusele. Nõutud ei tohi olla kindel kvalifikatsiooni, haridustase, kogemus või keeleoskus. Kindlama profiiliga vabatahtlikku võib otsida ainult juhu, kui see on põhjendatud teenistuses tehtavate ülesannetega või kontekstiga. Kaasatuse eesmärgil peab vabatahtlikul teenistusel osalemine olema osalejale tasuta, välja arvatud võimalik panus reisikuludesse (eeldusel, et eraldatud summa ei kata täies mahus reisikulusid ära)

Agentuuri soovitus: Ära hinda juba noore olemasolevaid kogemusi vaid pigem tema potentsiaali. Kui vabatahtlikul on sarnases valdkonnas juba suur kogemustepagas, siis võib tal hakata kiiresti igav. Olulisem erialasest ettevalmistusest on sageli vabatahtliku soov midagi uut õppida.

Vabatahtlik teenistus ei tohi asendada tööd või praktikat. Vabatahtlik tegevus peab täiendama juba olemasolevat tasustatud tööd. Vabatahtlik ei tohi olla tasustatud töötaja asemel või mõjutada nende töötasu või töötingimusi.

Agentuuri soovitus: Jälgi, et vabatahtlik ei jääks üksi sihtgrupiga töötama või üksi vastutama. See aga ei tähenda, et ta ei tohi üksi vastutust üldse võtta, eesmärk on lihtsalt vajadusel ja kriitilistes olukordades vabatahtlikule olemas olla. Lõpuks vastutab töökoha ja tegevuste tagajärgede eest organisatsioon ise. Siinkohal tasub ka rõhutada, et vabatahtlikule ei sobi enamasti kontoritöö, mille puhul on tööülesannete jagamine keerukas.

Vabatahtliku teenistuse ülesanded peaksid lubama osalejatel arendada enda oskusi nii isiklikul, sotsiaalsel kui ka ühiskondlikul tasandil. Organisatsioonid peaksid vabatahtlike tööülesanded ühildama ka kohaliku kontekstiga ja toetama vabatahtlike kontakte kogukonna ja kodanikuühiskonnaga. Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse väärtus ja kasutegurid peaksid olema selged vabatahtlikule läbi õpikogemuse kirjeldamise.

Agentuuri soovitus: Kuigi organisatsioon esitab kvaliteedimärgisega ühe tegevuskava, siis tasuks see iga uue vabatahtliku puhul uuesti üle vaadata ja ka vastavalt vajadusele kohandada. Tegevused peavad andma võimalusi teistega nii tööl kui ka kogukonnas koostööks ning aitama vabatahtlikul omandada uusi oskusi.

Turvaline ja korralik elukeskkond ning töötingimused peab olema osalejale tagatud. Noored inimesed ja organisatsioonid peavad alla kirjutama vabatahtliku tegevuse lepingule (volunteering agreement), mis kirjeldab osapoolte õigused ja kohustused ning toob välja läbimõeldud tööülesanded

Agentuuri soovitus: Vabatahtliku tegevuse leping peab olema hästi läbi mõeldud ja seal kirjeldatud tööüleasnded peavad vastama reaalsusele. Samuti on oluline, et järgiksite seda, mida olete ise omalt poolt vabatahtlikule lubanud ja ka vastupidi.

Osalejate, osalevate organisatsioonide ja sihtgruppide turvalisus ja ohutus peab olema tagatud. Selline ohutus peaks hõlmama ka rakenduvaid lubasid vastavalt siseriiklikele regulatsioonidele ja sihtgrupile, kellega koos töötatakse. Vabatahtliku tegevuse elluviimisel peab kohanema ka vastavalt tekkinud eriolukordadele.

Agentuuri soovitus: Mõelge eelnevalt läbi, kas vabatahtlikul on vaja mõnda spetsiaalset dokumenti, mis lubab tal teie juures tööd teha. Pandeemia jms eriolukordade ajal peab samuti jätkuma vabatahtliku töö, kuid seda turvalistes tingimustes.

Finantsregulatsiooniga kooskõlas olles ei tohi toetusesaajad saada programmide toetustustest finantsilist kasu. Organisatsioonid peavad katma osalejate teenistusest tulenevad kulud, kuid ei tohiks neile eraldada palka või muud tasu.