Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega.*

 
Kes saab taotleda?

Avalik-õiguslik või eraorganisatsioon, mis tegutseb spordi ja kehalise aktiivsuse valdkonnas ning korraldab sporti ja kehalisi tegevusi rohujuuretasandil (nt mittetulundusorganisatsioon, kohalik ametiasutus, spordiklubi)

 

Mitte-rohujuuretasandi spordiorganisatsioon, kui selle töötajate osalemine toob kasu rohujuuretasandi spordile (nt rahvusvaheline organisatsioon)

Projektitegevuste kestus

Töövarjutamine või vaatlus: 2-14 päeva (välja arvatud reisipäevad)

 

Coaching või treenimine: 15-60 päeva (välja arvatud reisipäevad)

Osalejate arv Maksimaalselt 10 osalejat projekti kohta
Osalejate vanus Vanusepiire ei ole
Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe (või liikuvate tegevuste korral mitme) projektipartneri asukohariigis.
Kuhu taotlus esitada? Taotlus esitatakse üldjuhul selle riigi büroosse, kus toimuvad projektitegevused. Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes ELi naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner taotluse oma riigi Erasmus+ büroosse.

 

Tutvu ka sporditöötajate õpirände projektide: