Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kvaliteedimärgis näitab organisatsiooni võimekust noori projekti vältel toetada ja teadlikkust Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Märgist annavad välja Euroopa Komisjoni poolt valitud riiklikud agentuurid, Eestis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus.

Mis on kvaliteedimärgise erinevad tüübid?

  • Vastuvõttev organisatsioon

Tegevused, mis seonduvad vabatahtliku noore vastuvõtmisega, seal hulgas tegevuste välja töötamine ja noore juhendamine ning toetamine. Loe lisaks siit.

  • Tugiorganisatsioon

Tugirolliga kaasneb noore toetamine, ettevalmistamine ja/või koolitamine enne teenistust. Samuti on tugiorganisatsioon info vahendajaks noore ja vastuvõtva organisatsiooni vahel ning pakub tuge vabatahtliku saabumisel tagasi kodumaale. Loe lisaks siit.

  • Juhtorganisatsioon

Juhtorganisatsioon esitab taotluse ja tegeleb projekti rahaliste vahenditega. Juhtorganisatsioon on täiendus kas vastuvõtvale või tugirollile. Loe lisaks siit.