Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastustingimused 2021

Projekti kogueelarve peab olema 100 000€ ja 400 000€ vahemikus.

Projektijuhtimine ja elluviimine

 • projektijuhtimiskulu (nt planeerimine koordineerimine, kommunikatsioon partneritega),
 • väiksemamahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, vahendid,
 • virtuaalne koostöö ning kohalikud projektitegevused (noorsootöö tegevused, õppetegevuste korraldamine ning toetamine),
 • info levitamine, tulemuste levitamine,
Koordineeriv organisatsioon:
500 eurot/kuu
Partnerorganisatsioonid:
250 eurot/kuu
Kokku mitte rohkem kui
2750 eurot/kuus projekti
kohta.
Rahvusvahelised projektikohtumised

 • partnerorganisatsioonide vahel toimuvad projekti elluviimise ja koordineerimise eesmärgil tehtavad kohtumised (üks organisatsioonidest võtab vastu),
 • panus nii reisi kui elamiskuludesse.

NB! Kohtumist vastuvõtvale organisatsioonile ei ole lubatud mingilgi juhul antud rahasummat taotleda.

Reisimine, mille vahemaa on
100-1999 km:
575 eurot/osaleja
Reisimine, mille vahemaa on
2000-… km:
760 eurot/osaleja
Projekti väljundid

 • nt õppekava koostamine, pedagoogilised jne noorsootöö materjalid, avalikult kasutatavad õppematerjalid, IT vahendid jne,
 • rahastust saab kasutada ainult kaasatud organisatsioonide töötajate poolt loodava intellektuaalse väljundi jaoks, summad sõltuvad töötaja profiilist ning riigist, mille organisatsiooni esindajaga on tegemist (sh peab olema
  projekti kaasatud organisatsioon),
 • intellektuaalne väljund peab olema piisavalt kaalukas (mahult ja sisult), et lisatoetuse küsimine ekspertide töötasuks oleks õigustatud.

NB! Mänedžer ei tohi olla lihtsalt inimene, kes koordineerib
üldist väljundi loomist (see on projektijuhi ülesanne). Pigem
võib see olla näiteks õppefilmi tootmisel produtsent vms.

NB! Kõigi antud kategooria tegevuste teostamiseks peab sõlmima töötajate ja projektis osalevate organisatsioonide vahel töölepingu.

 • Mänedžer – Eestis 88 eurot/tööpäev
 • Õpetaja, koolitaja, uurija, noorsootöötaja – Eestis 74 eurot/tööpäev
 • Tehniline abi – Eestis 55 eurot/tööpäev
 • Tugipersonal – Eestis 47 eurot/tööpäev

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis – need on üldjuhul suuremad kui Eestis.

Tulemuste levitamise üritused

 • kulud, mis on seotud riiklike või rahvusvaheliste konverentside, seminaride, ürituste elluviimisega selleks, et jagada ning levitada projekti raames loodud intellektuaalset väljundit,
 • projektile, milles ei loodud intellektuaalset väljundit, ei saa seda toetust küsida,
 • projekti kaasatud partnerorganisatsioonide esindajatele
  või liikmetele ei saa seda toetust küsida.
 • 100 eurot iga kohaliku osaleja kohta
 • 200 eurot iga rahvusvahelise osaleja kohta
 • 15 eurot iga virutaalse sündmuse osaleja kohta

Kokku mitte rohkem kui 30 000 eurot projekti kohta ja mitte rohkem kui 5000 eurot kõigi virtuaalsete sündmuste kohta kokku

Erikulud

 • panus otsestesse kuludesse, mis tekkisid seoses toodete või teenuste tellimisega väljapoolt projekti ellu viivaid organisatsioone
 • juhul, kui teenust ei ole võimalik pakkuda projekti elluviijatel
 • vahendid ei saa olla seotud kontoritarvetega või vahenditega, mida osalevad organisatsioonid tavapäraselt kasutavad
80% abikõlblikest kuludest
Kuni 50 000 eurot projekti
kohta.
Kaasamistoetus

 • Kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad täiendavat toetust olenevalt tegelikest kuludest

NB! Koostööprojektide puhul on antud toetus üldjuhul ette nähtud konkreetsete tõsiste erivajadustega osalejatele sobivate tingimuste loomiseks mitte lihtsalt näiteks geograafiliste takistustega osalejate kaasamiseks

100% abikõlblikest kuludest

Lisaks 100 eurot iga osaleja kohta, kelle jaoks kultusi tehakse

 

Juhul kui projekti vältel toimuvad õprände tegevused, on võimalik taotleda nende jaoks lisanduvalt järgnevat:
Reisikulu

 • osaleja (ning vajadusel teda saatva isiku)
  reisikulu,
 • ühe otsa distants elukohariigist tegevuse
  toimumispaika,
 • kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa
  Komisjoni kalkulaatorit
 • 0-99 km : 23€
 • 100-499 km: 180€ (210€ rohelise reisimise korral)
 • 500-1999 km: 275€ (320€ rohelise reisimise korral)
 • 2000-2999 km: 360€ (410€ rohelise reisimise korral)
 • 3000-3999 km: 530€ (610€ rohelise reisimise korral)
 • 4000-7999 km: 820€
 • 8000+ km: 1500€
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta näiteks osalejate majutus ja toitlustus jms. kulud
 • 106€ noorsootöötaja kohta
 • 58€ noore kohta

Antud summasid saab maksta kuni 14 päeva. Alates 15. päevast saab maksta nendest summadest 70% ja alates 60. päevast 50%. Summad inimese kohta ümardatakse täis eurodeni.

Keeleline toetus (linguistic support)

 • kulud, mis on seotud osaleja keeleliste oskuste arendamisega,
 • toetuse vajadus tuleb taotluses selgelt välja tuua.
 • ainult tegevustele, mis kestavad 2-12 kuud
150€ osaleja kohta

 

Tasud projekti väljundi välja töötamiseks erinevate programmiriikide puhul
Mänedžer Õpetaja, koolitaja, uurija, noorsootöötaja Tehniline abi Tugipersonal
Taani, Iirimaa, Luksemburg, Holland, Austria, Rootsi, Liechtenstein, Norra 294 241 190 157
Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Soome, Island 280 214 162 131
Tšehhi, Kreeka, Hispaania, Küpros, Malta, Portugal, Sloveenia 164 137 102 78
Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakia, Põhja-Makedoonia, Türgi 88 74 55 47
Partnerriikidele eraldatavaid toetussummasid on võimalik vaadata programmijuhendist

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ja projektitegevusi;

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasi sõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.