Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

Suuremahuliste koostööprojektide rahastus 2024. aastal
Kui suur on ühe projekti rahastus? Taotluses saab toetuseks valida kas 120 000 €,  250 000 € või 400 000€. Muid toetussummasid ei ole võimalik taotleda.
Kuidas valida toetussumma? Toetussumma tuleb valida projekti reaalsete vajaduste järgi, arvestades kulutõhususe printsiibiga.
Kuidas toetus erinevate kuluridade vahel jaguneb? Erinevalt teistest Erasmus+ projektidest ei kasuta koostööprojektid tavapäraseks saanud ühikuhindadel põhinevat kuluridade loogikat. Valitud toetussummat saab taotleja kasutada ise enda parema äranägemise järgi kõigi vajalike projektitegevuste jaoks. Arvestama ei pea reisivahemaade toetusvahemike, osalejate päevarahade kindlate summade ega muu sellisega.
Kuidas käib osalejate reisirahade ja vähemate võimalustega osalejate toetuse arvestamine? Selliste tegevuste jaoks ei saa koostööprojektide korral eraldi lisatoetust küsida. Kui osalejad näiteks reisivad projekti vältel, tuleks lihtsalt selle jaoks projekti eelarves enda äranägemise järgi kulutused arvestada.
Kuidas tuleb taotluses eelarve märkida? Taotlusvormis on vaja eelarve ära jagada erinevate tööpakettide (work package) vahel ja summade vajadust põhjendada. Ühe tööpaketti all võib olla mitu väiksemat tegevust ja tööpakette võiks olla kuni viis. Projekti üldine juhtimine on tarvis kirja panna eraldi tööpaketina.
Mis piirangud on rahastuse kasutamiseks? Projekti juhtimise kulutused tohivad olla kuni 20% projekti eelarvest. Projekti juhtimise alla liigituvad kulud on näiteks projekti koordineerimise,  partneritevahelise kommunikatsiooni, projekti monitoorimise ja hindamise ning riskijuhtimise seonduvad tegevused.
Kuidas toetussumma välja makstakse? Projekti toetussumma makstakse välja projekti esitanud organisatsiooni vastutus on vajadusel toetussumma oma partnerorganisatsioonidele edasi kanda. Projekti toetussumma maksmiseks on kaks peamist võimalust:

  • 80% pärast lepingu sõlmimist ja 20% pärast lõpparuande esitamist
  • 40% pärast lepingu sõlmimist, 40% pärast vahearuande esitamist ja 20% pärast lõpparuande esitamist

Toetusumma maksmise skeemi üle otsustab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur.

 

Sisu Moodul

  • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
  • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
  • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi