Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Rahvusvaheliste noortevahetuste rahastustingimused 2024

Korraldustoetus

 • õpirände elluviimisega seotud kulud
 • on ettenähtud igale osalejale (v.a grupijuhid, saatev isik ja abistaja)
 • 125 € osaleja kohta
Reisikulu

 • osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku) reisikulu
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse
  toimumispaika ja tagasi
 • liikuva tegevuse puhul tuleb liita kõik vahemaad kokku ja valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade arvutamiseks tuleb kasutada
  Euroopa Komisjoni kalkulaatorit
 • 10–99 km: 28 € (56 € rohelise reisimise korral)
 • 100–499 km: 211 € (285 € rohelise reisimise korral)
 • 500–1999 km: 309 € (417 € rohelise reisimise korral)
 • 2000–2999 km: 395 € (535 € rohelise reisimise korral)
 • 3000–3999 km: 580 € (785 € rohelise reisimise korral)
 • 4000–7999 km: 1188 € (1188 € rohelise reisimise korral)
 • 8000+ km: 1735 €
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud
 • hõlmab ühte reisipäeva enne ja ühte reisipäeva pärast põhitegevust
 • keskkonnasäästliku reisimise korral on võimalik taotleda lisaks kuni neli reisipäeva

 

 • 48 € osaleja kohta päevas

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis A2.1, Erasmus+ Programmijuhend

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 125 € iga osaleja kohta, kelle jaoks kulutusi tehakse

 • 100% abikõlblikest kuludest

Kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega noorte, grupijuhtide ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest.

Ettevalmistav kohtumine

 • kulud, mis on seotud ettevalmistava kohtumise elluviimisega (sh reisi-, majutus- ja toitlustuskulud)
 • ettenähtud maksimaalselt kahele osalejale igast partnerorganisatsioonist juhul, kui üks osalejatest on noor, kes hiljem võtab põhitegevusest osa. Ei laiene vastuvõtva organisatsiooni ega noortegrupi esindajatele
 • ettevalmistava kohtumise vajadus peab olema põhjendatud ning taotluses tuleb esitada kohtumise eesmärgid ja osalejad
 • 680 € osaleja kohta (v.a vastuvõtva riigi osalejad)
Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud

 

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele)

 

 • 100% abikõlblikest kuludest

 

 • 80% abikõlblikest kuludest

 

 

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi

Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses. Taotleja peab tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnast Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3000–3999 km);
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).