Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Rahvusvaheliste noortevahetuste rahastustingimused 2021

Korraldustoetus

 • õpirände elluviimisega seotud kulud
 • on ettenähtud igale osalejale (v.a. grupiliidrid, saatev isik ja fasilitaator)
 • 100€/osaleja
Reisikulu

 • osaleja (ning vajadusel teda saatva isiku)
  reisikulu,
 • ühe otsa reis elukohariigist tegevuse
  toimumispaika
 • liikuva tegevuse puhul tuleb liita kõik vahemaad kokku ning valida vastav ühikuhind (ehk vahemaa kodust tegevuse esimesse toimumispaika + vahemaa esimesest toimumispaigast teise toimumispaika)
 • vahemaade kalkuleerimiseks tuleb kasutada Euroopa
  Komisjoni kalkulaatorit
 • 0-99 km : 23€
 • 100-499 km: 180€ (210€ rohelise reisimise korral)
 • 500-1999 km: 275€ (320€ rohelise reisimise korral)
 • 2000-2999 km: 360€ (410€ rohelise reisimise korral)
 • 3000-3999 km: 530€ (610€ rohelise reisimise korral)
 • 4000-7999 km: 820€
 • 8000+ km: 1500€
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta näiteks osalejate majutus, toitlustus jms kulud
 • hõlmab ühte reisipäeva enne ja ühte reisipäeva pärast põhitegevust
 • keskkonnasõbraliku reisimise puhul on võimalik taotleda kuni neli reisipäeva.

 

 • 33€ osaleja kohta

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis A2.1, Erasmus+ Programmijuhend lk. 134.

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad täiendavat toetust olenevalt tegelikest kuludest

 

 • 100€ iga osaleja kohta, kelle jaoks kultusi tehakse

 • 100% abikõlblikest kuludest

Kulud, mis on otseselt seotud vähemate võimalustega nooorte, grupijuhtide ja saatva isiku osalusega, mis ei ole kaetud reisikuludest või individuaalsest toetusest.

Ettevalmistav kohtumine

 • kulud, mis on seotud ettevalmistava kohtumise elluviimisega (sh. reisi-, majutus- ja toitlustuskulud)
 • ettenähtud ühele osalejale igast partnerorganisatsioonist. Ei laiene vastuvõtva organisatsiooni või noortegrupi esindajatele
 • ettevalmistava kohtumise vajadus peab olema põhjendatud ning taotluses tuleb välja tuua kohtumise eesmärgid ja osalejad
 • 575€/ osaleja (v.a vastuvõtva riigi osalejad)
Erikulud

 • viisa ja selle taotlemisega seotud kulud;

 

 • ülemääraselt kallid reisikulud (osalejatele, grupijuhtidele ja saatvatele isikutele).

 

 • 100% abikõlblikest kuludest

 

 • 80% abikõlblikest kuludest

 

 

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ja projektitegevusi;

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasi sõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.


Liikuva tegevuse puhul peaks taotleja kõikide toimumiskohtade vahelised vahemaad kokku liitma ja valima koguarvule vastava reisi pikkuse vahemiku.

Näide: osaleja on pärit Madridist (Hispaania) ja ta osaleb liikuvas tegevuses, mis toimub esmalt Tallinnas ja seejärel Vilniuses, peab taotleja tegema järgmist:

 1. arvutama vahemaa Madridist Tallinna (2893,12 km) ja Tallinnas Vilniusesse (529,19 km) ning need kokku liitma (3422,31 km);
 2. valima reisi pikkuse vahemiku (st 3 000–3 999 km)
 3. tegema kindlaks ELi toetuse, mille abil saab katta kulud, mis kaasnevad osaleja reisimisega Madridist Vilniusesse (Tallinna kaudu) ja tagasi (530 eurot).