Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

StopLabelingYourself

Teostaja: MTÜ Seiklejate Vennaskond

Rahvusvaheline koolitus tõi Valgamaale kokku 22 noorsootöötajat ja noortejuhti 11 erinevast Euroopa riigist, et uurida stereotüüpe ja eelarvamusi igapäevaelus ning seeläbi ennetada nendest tulenevat diskrimineerimist. Samuti õpiti märkama erinevaid diskrimineerimise liike ning kasutama mitteformaalseid meetodeid ennetamaks sildistamist ja sellest tulenevat diskrimineerimist.

(EX)ChangeYourMasks

Teostaja: Estonian UNESCO Youth Association

Koolitus tõi kokku Hispaania, Kreeka, Ungari, Poola, Läti, Leedu, Eesti ja Itaalia töötud noored ja noorsootöötajad. Teemaks oli tööhõive, nimelt, kuidas luua endale meelepärast õppe- ja tööelu. Paljud töötud noored on koolituse tulemusena osalemas teistes Euroopa Liidu programmide projektides või saanud töökoha.

Youth Factory of Social Entrepreneurship: Jobs, Enterprise & Society

Teostaja: MTÜ Mis? Kus? Millal?

Rahvusvaheline seminar oli esimene osa pikemast projektist, mille eesmärkideks on rahvusvähemuste noorte konkurentsivõime tõstmine tööturul, noorteorganisatsioonide efektiivse tegevuse ja jätkusuutlikkuse edendamine ning uute innovaatiliste võimaluste loomine noorte arenguks sotsiaalse ettevõtluse kogemuse kaudu. Seminaril selgitati välja Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Venemaa, Soome, Rootsi, Ukraina, Moldova, Valgevene ja Gruusia osalejate teadmised, vajadused ning võimalused sotsiaalse ettevõtluse alal ning arutati, kuidas võiks sotsiaalne ettevõtlus aidata kaasa noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele.

Veel projektinäiteid

Euroopa Noored programmi aastaraamatud

Rahvusvahelised projektinäited

Veel projektinäiteid