Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kvaliteedimärgise taotlemine

Kvaliteedimärgis näitab organisatsiooni võimekust noori projekti vältel toetada ja teadlikkust Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Märgist annavad välja Euroopa Komisjoni poolt valitud riiklikud agentuurid, Eestis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus.

Kvaliteedimärgise taotlemine

 1. Otsustage, mis teie organisatsiooni hetkel kõige rohkem huvitab. Sellest oleneb, millist kvaliteedimärgist peaksite taotlema.
  • Vabatahtlike kaasamine või välismaale saatmine. Sel juhul tuleb lisaks otsustada, millist rolli te projekti elluviimisel kanda soovite.
   • Tugiorganisatsiooni roll (supporting organisation):
    • teil on õigus vabatahtlikke vastu võtta, projektitaotlusi esitada, toetussumma kasutust administreerida ning projekti koos partneritega ellu viia, soovi ning võimekuse olemasolul saate lisaks ka koordineerida teisi (vastuvõtvaid) organisatsioone, kuid seda ei pea tegema;
    • teil on õigus Eesti noori välismaale vabatahtlikuks saata ning neid teenistuse jooksul toetada.
   • Vastuvõtva organisatsiooni roll (hosting organisation): teil on õigus oma organisatsiooni välisvabatahtlikke vastu võtta, aga mitte projekti esitada ega eelarve eest vastutada.
    Vastuvõtva organisatsiooni roll on lihtsam, sest tuleb täita ainult teatud ülesandeid ja suurem vastutus on delegeeritud tugiorganisatsioonile. Juhul kui te ei taotle tugiorganisatsiooni kvaliteedimärgist, tuleb leida mõni teine organisatsioon, kes projekti koordineerib ja projektitoetust taotleb. Selliseid organisatsioone on Eestis mitmeid ja nende kohta saab lisainfot Noorteagentuuri kaudu.
  • Noortele praktikavõimaluste pakkumine
  • Noorte tööle värbamine
   Töö- ja praktikaprojektide puhul rollide jaotust ei ole. Kui soovite pakkuda noortele praktika- või töövõimalusi, siis on kvaliteedimärgise taotlusvorm kõigile ühesugune.
   Samas on lubatud asjaajamise delegeerimine mõnele kogenumale organisatsioonile. Seega, kui te ei soovi ise taotluse kirjutamise, aruandluse jm paberimajandusega tegeleda, siis on võimalik pöörduda mõne organisatsiooni poole, kes on nõus selle töö teie eest ära tegema. Siiski on kvaliteedimärgise olemasolu tungivalt soovituslik.
 2. Tehke oma organisatsioonile kasutaja Euroopa Komisjoni lehel „EU Login“, kui teil seda veel ei ole. Seda kasutajanime ja parooli kasutades saate kvaliteedimärgise taotlusvormi näha ja täitma hakata.
 3. Registreerige oma organisatsioon osalejate portaalis, et saada vastav OID-kood, kui teil seda veel ei ole. Igal Euroopa Liidu programmis osaleval organisatsioonil on oma individuaalne registreerimiskood OID, mis tuleb sisestada taotlusvormi. Samal lehel saab vaadata üle ka endisele PIC-koodile vastavat uut OID-koodi.
 4. Avage link, kus asuvad kõik taotlusvormid, ja logige sisse oma EU kasutajanimega. Valige vorm “ESC52 Quality Label (kvaliteedimärgis)”.
 5. Asuge täitma! Vorm salvestab vastused automaatselt.
 6. NB! ESK kvaliteedimärgise taotlus peab olema kogu ulatuses täidetud inglise keeles, kuna organisatsiooni profiil lisatakse kvaliteedimärgise omandamise järgselt rahvusvahelisse osalejate portaali. Esitage koos taotlusega ka kaasatava noore näidis nädala tegevuskava (ootame eraldi kavasid vabatahtliku teenistuse, töö- ja praktikaprojektide kohta). Hea oleks see esitada soovituslikul vabatahtliku teenistuse tegevuskava vormil, mille leiad siit: http://euroopa.noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/Euroopa-vabatahtliku-teenistuse-tegevuskava_programme.docx. Tegevuskava laadige üles lisana. Vabatahtliku näidis nädalakava aitab hindajal aru saada, kas noorele pakutavad tööülesanded on ESK põhimõtetega kooskõlas ning kas neid on piisavas mahus.
 7. Kõige lõpus lisage allkirjastatud taotleja kinnitus (Declaration of honour).
 8. Kui kõik väljad on täidetud, vajutage viimasel lehel nuppu „Esita“ (Submit). Vorm jõuab elektrooniliselt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusesse.
  NB! Kui teil tekib tehnilisi tõrkeid taotlusvormi esitamisel, siis võtke kindlasti ühendust toetusprogrammide menetlus- ja hindamiskoordinaatoriga.

Kui taotlus on esitatud

Noorteagentuur võtab teiega ühendust paari nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Vaatame esitatud taotluse läbi ja alustame kvaliteedi hindamise protsessi. Muuhulgas tähendab see ka organisatsiooni külastust ning vestlust võtmeisikutega, kes vabatahtlikuga enim kokku puutuvad. Vajadusel saab esitatud taotluses teha muudatusi.