Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võimalikud tegevused

Rahvusvahelisi noortealgatusi võib ellu viia väga erinevates valdkondades, lähtuvalt noorte endi huvidest.

Haridus, keskkond, tervis, kultuur, tööhõive, riigikaitse ja veel palju teisi valdkondi on sellised, kus noored saavad võtta initsiatiivi ja oma ideid ellu viia. Ühenduslüliks kõikvõimalike erinevate projektide vahel on mitteformaalne õppimine ja noortealgatuse ABC (noorte aktiivne osalus, ühiskondlik mõju ja uuenduslikkus).

Näiteid erinevatest tegevusvõimalustest:

  • algatused, mis viivad erinevate mittetulundusühingute, seltsingute või sotsiaalsete ettevõtete loomiseni;
  • algatused, mis edendavad ettevõtlusõpet (eelkõige sotsiaalset ettevõtlust ja IT-lahenduste kasutuselevõtmist);
  • algatused, mis suurendavad noorte ühiskondlikku aktiivsust, noorteinfo levikut ja meedia-kirjaoskust (tegevusformaadi osas piiranguid ei ole);
  • algatused, mis on suunatud piiratud võimalustega ühiskonnagruppidele (vanurid, vähemusrahvused, puuetega noored, majanduslikes raskustes perekonnad jne);
  • algatused, mis toetavad noorte arengut kultuurivaldkonnas (teater, muusika, kunst);
  • algatused, mille peale siinse nimekirja koostaja pole tulnud!

Milliseid võimalusi pakub KA2 strateegilise koostöö eelarve?

Noortevaldkonna strateegilise koostööprojekti eelarve noortealgatuste jaoks koosneb järgmistest komponentidest:

  • projekti juhtimine ja elluviimine: toetatakse projekti jooksvate kulude katmist ja kohalike tegevuste organiseerimist;
  • rahvusvahelised projektikohtumised: toetatakse projekti tuumikmeeskonna kohtumisi projekti planeerimise, monitoorimise või analüüsimise eesmärgil;
  • erikulud: toetus katab erakorralisi kulusid seoses sisseostetavate teenuste või toodetega, mis on projekti elluviimiseks hädavajalikud, aga ei mahu teiste eelarvekategooriate alla (nt spetsiifilise tehnika rent, tõlketööd, spetsiifilise valdkonna eksperdi kaasamine jms);
  • erivajadustega osalejad: toetus katab erivajadustega osalejate kaasamiseks vajalikke kulutusi (nt spetsiaalne transport, viipekeele tõlgi teenus vms).

Need eelarveread vastavad noortealgatuse olemusele ning kvaliteedi kriteeriumitele. Muud eelarveread (sh noorte kombineeritud õpiränne) ei ole kooskõlas noortealgatuse olemusega või ei ole mõeldud noortealgatuse sihtgrupile. Küsimuse korral pöörduge noortealgatuste koordinaatori poole.