Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

 
Kes saab taotleda? MTÜ-d ja SA-d, noortegrupid (üks vähemalt 18-aastane liige võtab vastutuse, gruppi kuulub vähemalt 4 noort vanuses 13–30), haridusasutused, avalik-õiguslikud asutused, riigiomandis või erakätes olevad ettevõtted (sh sotsiaalsed ettevõtted), teadusuuringute keskused, esindusorganisatsioonid, ametiühingud
Kes viib projekti ellu? Kuigi taotlejaks võivad lisaks noortegruppidele olla ka mitmesugused asutused ja organisatsioonid, peavad noortealgatuse sisulisteks elluviijateks olema noored
Partnerlus Kaasatud vähemalt kaks organisatsiooni kahest riigist (näiteks üks noortegrupp Eestist ja üks keskkool Lätist)
Tegevuste toimumispaigad Tegevused peavad toimuma kõigis riikides, mis on projekti kaasatud. Projektigrupid võivad omavahel kohtuda kas taotleja või partneri koduriigis, aga rahvusvaheline ühistegevus ei ole kohustuslik
Kuhu taotlus esitada? Taotleva organisatsiooni riiklikule büroole
Projektinõustaja Noortealgatuse läbiviimisel võib noori toetada projektinõustaja, kes aitab noorte õpiprotsessi planeerida ja motivatsiooni hoida; projektinõustaja kaasamine on kohustuslik, kui noortealgatuse tuumikgrupis on alla 18-aastaseid noori

Tutvu ka rahvusvaheliste noortealgatuste:

Taotlemine