Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesmärgid

“Hooliva Klassi” eesmärgid on:

  • õpetada 6.–7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna;
  • suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu;
  • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust;
  • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavateks ja esiletoovateks praktikuteks;
  • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö valdkondade koostööd.

“Hooliva Klassi” põhimõtted

  • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (milles oluline roll on klassijuhatajal), koolisisese või -välise noorsootöötajaja ning klassi koostöös.
  • Programmi käigus vaadeldakse klassi kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
  • Programm keskendub tervele klassile ning selle rõhk on meeskonna liikmete tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
  • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis positiivne, hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui ka õpetajatele, samuti arendada noorte sotsiaal-emotsionaalset kompetentsi.
  • Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest mida märgatakse, seda tekib juurde.