Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste nähtavus

Projekti nähtavuse suurendamine tähendab oma projekti eesmärkidele, tegevustele ja tulemustele tähelepanu tõmbamist. Nähtavus tõstab inimeste teadlikkust projektist, teie organisatsioonist ja ka projekti toetajatest ning aitab seeläbi levitada projekti ja Noortekohtumiste programmi sõnumeid, leida projektile juurde nii osalejaid kui ka rahastajaid ning suurendada organisatsiooni  ja projektitegijate usaldusväärsust.

Nähtavuse tüübid

Nähtavuse võib jagada tinglikult kaheks, kuigi tegevused, millega neid saavutatakse, sageli ühtivad:

 • projekti nähtavus;
 • Noortekohtumiste programmi nähtavus.

Nähtavuse planeerimine

Projekti nähtavuse planeerimisel alustage sisust ja alles siis mõelge, kuidas seda sisu sobivasse vormi valada. Mõelge läbi:

 • mis on teie projekti peamine sõnum;
 • kes on need inimesed, kelleni teie sõnum peaks jõudma, ehk projekti sihtgrupid;
 • mis teie projekti juures võiks laiemale avalikkusele huvi pakkuda.

Teie grupis on juba olemas erinevad ressurssid nähtavuse tõstmiseks. Teadvustage ja kasutage neid!

 

Vaadake, millised oskused teil olemas on – IT asjatundja saab tegeleda kodulehe või blogi ülespanekuga, agar pildistaja sobib projekti fotograafiks, osav sõnaseadja võib asuda materjale toimetama ja vajalikke tekste looma.

Uurige ka välja, millistele võrgustikele on projektis osalejatel ligipääs (sõbrad, koolid, spordiklubid, huviringid jne). Neidki võrgustikke saate kasutada info levitamiseks oma projekti kohta. Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad aidata projekti tulemuste levitamisel ja rakendamisel. Grupina saavutate rohkem ning jõuate enamate inimesteni kui üksinda. Nõnda on lihtsam saavutada ka meedia ning laiema avalikkuse tähelepanu. Kaasake partnerorganisatsioone kohe alguses. Leppige kokku, milline on iga partneri roll projekti nähtavuse suurendamisel.

Mõelge kindlasti läbi ning pange projekti eelarvesse kirja ka projekti nähtavaks tegemisega seotud kulud. Väga võimalik, et te ei vajagi selleks täiendavat raha, aga kui vajate, siis tuleb sellele mõelda juba  projektitaotluse kirjutamise käigus ning vastav summa eelarvesse lisada.

Toetajad

Projektiga seotud kommunikatsioonis tuleb ära mainida toetajad. Nii saavad ka teised noored teada, milliseid häid ettevõtmisi programmi toel ellu viiakse, ning oskavad edaspidi programmist oma ideede elluviimiseks toetust küsida. Noortekohtumisi kajastavatele artiklitele peaks olema lisatud lause: “Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning SA Archimedese noorteagentuuri toel”. Programmile tasub viidata pigem teksti või suulise jutu sees kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb.

Iga Noortekohtumiste programmist toetust saanud projekt on ka Noortekohtumiste programmi visiitkaart. Visiitkaarti ei tasu aga niisama taskus hoida, vaid julgelt huvilistele jagada koos üleskutsega ka ise oma häid ideid Noortekohtumiste programmi toel ellu viia.

Mida teha Noortekohtumise nähtavuse suurendamiseks?

 • Alustage oma teavitustööd projekti partneritest ja projektis osalejatest – nemad on esmane sihtgrupp, kes peaks teada saama, et projekt on ellu viidud Noortekohtumiste toel ning milliseid võimalusi programm veel noortele tegutsemiseks pakub.
 • Kui projekti on planeeritud väljapoole suunatud töötube, seminare või koolitusi, tutvustage ka seal Noortekohtumiste programmi ja võimalust programmi toel enda ideid ellu viia.
 • Tehke projekti ja programmi nähtavuse suurendamiseks koostööd Noorteagentuuriga: jagage oma sündmusi, fotosid ja lugusid blogis, laadige oma projektivideo üles videoveebi Telepurk, lisage projekti pressikajastus meie meedia rubriiki
 • Jagage oma kogemust ka teistega. Tutvustage programmi ja oma projektikogemust kõigile, kellele see huvi võiks pakkuda (klassikaaslased, kolleegid jt), ning julgustage neid võimalust kasutama. Sinu hea kogemuse kuulmine võib nii mõnegi tegudele tõugata! Kui sul on huvi vabatahtlikuna programmi tutvustada ja oma kogemust erinevatel üritustel jagada, kirjuta oma soovist: regina.rahn@archimedes.ee.
 • Järgi lepingulisi teavitusnõudeid.

Tüüpilised vead projekti nähtavaks tegemisel

 • Puudub terviklik lähenemine ja plaan, millal ja miks midagi tehakse. Ei lähtuta osalejate oskustest, huvidest ega projekti eripärast.
 • Luuakse järjekordne blogi, koduleht, ja/või Facebooki leht, mis sünnib ja sureb koos projektiga. Selle asemel soovitame pigem kasutada juba olemasolevaid infokanaleid.
 • Mõeldakse vormile, kuid mitte sõnumile ega eesmärgile. Nt tehakse video või pressiteade, mis on tore osalejatele endile, aga teistele ei ütle midagi (“Narva ja Viljandi noored said kokku ja veetsid lõbusalt aega”).

Loe ka käsiraamatut “Making Waves” või vaata videot sellest, kuidas oma projekti nähtavust suurendada.

Video on inglise keeles. Telepurgist saad vaadata ka pikemaid videolõike samal teemal: Laineid lüües I–IX