Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õppimine ja Noortepass Noortekohtumiste projektis

Kõikide Noorteagentuuri poolt rahastatavate projektide peamine alustala on õppimine.

Mitteformaalne õppimine

Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Sel moel mitteformaalses õpikeskkonnas õpitakse lihtsalt teistsuguseid oskusi ja teadmisi. Mitteformaalse õppimise kohta on võimalik pikemalt lugeda ja end kasulike meetoditega varustada mitteformaalse õppimise veebis.

Noorteprojektis saab näiteks omandada teadmisi erinevatest kultuuridest ja oskusi, kuidas teistest kultuuridest pärit inimestega suhelda, samuti praktiseerida võõrkeelt, lihvida meeskonnatöö ja eestvedamise oskusi ja mitmeid muid praktilisi oskusi: kuidas suhelda ametiasutustega, kuidas seada tähtaegu ja neist kinni pidada ning vastutada, et asjad saaksid korrektselt ja õigeaegselt tehtud.

Õppimise planeerimine ja analüüs

Et projektis toimuv õppimine oleks võimalikult tulemuslik, peab see olema hästi planeeritud. Kvaliteetsete õpitulemuste tagamiseks peab läbi mõtlema kõik õppimise faasid alates õpieesmärkide seadmisest ja õpitegevuste kavandamisest kuni õppimise analüüsimise ja selle mõju hindamiseni.

Õppimist aitab planeerida, mõtestada, analüüsida ning teistelegi näidata Noortepass. Alates 2016. aastast on võimalik Noortepassi kasutada ka Noortekohtumiste projekti raames.

Projektis osalejad võiksid juhendajate abiga õppimist jooksvalt planeerida ja analüüsida.

  • Määratle oma õpieesmärgid – need peavad olema just sinu soovidele ja vajadustele vastavad, realistlikud, võimalikult selgesti sõnastatud ja hinnatavad. Õpieesmärkide seadmine peab toimuma projekti algfaasis.
  • Jälgi, kuidas eesmärkide suunas liikumine edeneb, ja vajadusel kohanda neid. Pane seejuures tähele ka selliseid õpitulemusi, mis esialgsetes eesmärkides otseselt ei kajastu.
  • Analüüsi toimunud õppimist ja sõnasta selle tulemused nii individuaalselt kui ka koostöös koolitaja, noorsootöötaja, teiste grupiliikmetega.
  • Kanna hoolt selle eest, et õpitulemused saaksid jäädvustatud nii osalejate kui ka väljaspool seisvate inimeste (õpetaja, tulevane tööandja jt) jaoks Noortepassi abil.

Pikemalt õppimisest ja selle toetamisest noorteprojektides